Makó Programok

Testületi ülés Apátfalván

Kedden délután 4 órakor a községháza házasságkötő termében tarja ülését a helyi képviselő-testület.

MH-Apátfalva

NAPIREND

1.) Apátfalva Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési zárszámadási rendelettervezetének

elfogadása

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

2.) Az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi munkájának átfogó értékelése

Előadók: Szekeres Ferenc polgármester

3.) Rendeletek, előterjesztések

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

– Apátfalva Község Önkormányzat Szociális Szolgálattervezési Koncepciójának felülvizsgálata

– 2016. évről szóló belső ellenőrzési jelentés

– Beszámoló az adóhatóság munkájáról, 2016. évi adóbevételek alakulásáról

– Lovaspálya haszonkölcsön szerződése

– Határon átnyúló partneri együttműködésben történő részvétel

– Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. törzstőkéjének emelése

– Támogatás kérése mozgáskorlátozott képzéshez

– Nagycsaládosok Egyesületének támogatás kérése

4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülésés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

5.) Interpellációk

6.) A szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester