Makó Programok

Rendkívüli testületi ülés Makón

Rendkívüli ülést tart kedden délelőtt 9 órától a Korona szállóban a makói képviselő-testület.

A napirenden:

1. Szent István Király Plébánia tulajdonában lévő római katolikus temető útfelújításának támogatása
2. Döntés a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. vételi ajánlatáról
3. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Makó, Návay Lajos téri víztornyon NIIFI Projekt keretében létesülő antennarendszer kiépítéséhez
4. Nem lakáscélú ingatlanokat érintő tulajdonosi hozzájárulások megadása
5. Műtárgy kölcsönadásra vonatkozó megállapodás megkötése