Makó Színes

A polgármester is mondott verset a Magyar Kultúra Napján

Arany János verseket szavaltak ma közösen a SZIGNUM diákjai. A magyar kultúra emléknapján szervezett akción Farkas Éva Erzsébet polgármester is mondott verset.

Szabó Anita – Makó

Aki ma korán kelt, Arany János költeményeket szavalhatott a makói Szent István Egyházi Általános Iskolában. A 300 közösen verselő diák közül a kisebbek a Hej! Iharfa…, a felsős osztályok pedig az Egy életünk, egy halálunk címűt zengték együtt a magyar kultúra emléknapján. Születésének 200. évfordulója alkalmán esett a választás az idén Arany Jánosra és műveire, amelyek előadását az olaszországi busztragédia áldozataira való néma megemlékezés és imádság előzött meg.

A nap alapgondolatát a szervező Mészáros Ildikó tanárnő vezette be köszöntőjében: – A magyar kultúra napja Himnuszunk születésnapja. Viszont most nem Kölcseyre, hanem egy jubiláns költőre emlékezünk; Arany Jánosra, aki mind a líra, mind az epika területén jelentős műveket hagyott örökül nekünk. Számos verset és balladát írt, fordított Shakespeare-t, Gogolt és alkotott regényt is. Emellett tanár volt, aki maga állította össze a tankönyveit. Szeretett gitározni és zongorázni. Nekem ő volt a keresztapám; tőle kaptam a nevem, hiszen Arany János írta le először az Ildikó nevet.

navigate_before
navigate_next

Farkas Éva Erzsébet polgármester ünnepi beszédében kiemelte a kultúra teremtő erejét, Isten és embert összekötő szerepét. Megemlékezett Kölcseyről, Tompa Mihályról és utalt a reformáció emlékévre is. Majd Arany Kapcsos könyvéből a diákoknak elszavalta az Intés című verset és azt is elárulta, különösen kedvesek számára a magyar költő történelmi és népi balladái.

A SZIGNUM-ban a magyarságtudat és összetartozás erősítésére évek óta, jó gyakorlatként a hetedik osztályosok elkészítik nemzeti büszkeségeink albumát is erre a napra.

– Hét kötetet szerkesztettek meg a diákok csoportokban, kevesebb mint két hónap alatt. Ezekben tíz téma öt-öt képviselőjét, hazánk kiválóságait gyűjtötték össze. A feladat teljesítése során minimális tanári segítséggel dolgozták fel a témákat, közben megtanultak felelősséget vállalni a közös munkáért és elsajátították a könyvszerkesztés legfontosabb szabályait. Idén a legnépszerűbb témák a gasztronómia, a mesék és az e-sportolók voltak – foglalta össze a projekt lényegét a magyar szakos pedagógus.