Makó

Újvároson kezdődött az ökumenikus imahét

Az Ökumenikus Imahéttel kezdődött meg a Makói Egyházak Éve rendezvénysorozat. A hétfő este prédikátora Biró István parókus volt.

Gajáta Fanni – Makó

A Reformáció 500. Évfordulójának alkalmából a makói önkormányzat a testület döntése szerint a Makói Egyházak Évének fogadta el a 2017-et. Az év során több városi szintű rendezvényt is tartanak, az egyik legkiemelkedőbb az októberi, Makói Egyházak Harangállítása lesz. A programsorozat az Ökumenikus Imahéttel vette kezdetét, ahol Pálfai Zoltán plébános és Biró István parókus várta a híveket ma az Újvárosi Római Katolikus Plébániára.

– Az egyetemes imahét lényege az, hogy Krisztus és az egyház is egy, de sajnos részekre szakadt. Ilyenkor azt próbáljuk tudatosítani, hogy egy Krisztushoz tartozunk és egy keresztségben részesültünk. Ekkora az egy látható egységért imádkozunk – fogalmazott a plébános.

– Ma este én leszek a szent beszédnek a mondója, s a témám az lesz, hogy „Többé ne önmagunknak éljünk”. Vagyis arról fogok beszélni, hogy a lemondás és az önmagunkról való lemondás hogyan segít abban, hogy kiteljesedjünk és teljesebbek legyünk – tette hozzá a parókus.

Az imahét első napján Farkas Éva Erzsébet polgármester is részt vett. Elmondta: Az ökumenikus imahét egyik fő üzenete számára az, hogy a felekezeti különbözőségek vallástörténelmünk legszebb ajándékai, ugyanakkor hitünk középpontjára, s az egységre irányítja figyelmünket.