Hírek

Testületi ülés és közmeghallgatás Makón

Szerdán délelőtt 9-kor kezdődik a képviselő-testület ülése a városháza emeleti termében. Közmeghallgatás is lesz.

MH-Makó

A napirend:

1. sz. előterjesztés
Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról
Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

2. sz. előterjesztés
Tájékoztató a makói kórház szerepéről a jelenlegi egészségügyi struktúrában  (melléklet) (színes melléklet)
Előterjesztő: Dr. Kallai Árpád főigazgató

3. sz. előterjesztés
A 2016. évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, a helyi adórendelet felülvizsgálata
KÖZMEGHALLGATÁS keretében

4. sz. előterjesztés
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása

5. sz. előterjesztés
A mezőőri járulék 2017. évtől történő megszüntetése

6. sz. előterjesztés
Tájékoztató Makó város közlekedésével kapcsolatban elkészült felülvizsgálat eredményéről (1. sz melléklet) (2. sz melléklet)

7. sz. előterjesztés
A rendőrség munkájának véleményezése

8. sz. előterjesztés
Tájékoztató az Állami Számvevőszék általi vizsgálattal összefüggésben megalkotott intézkedési terv végrehajtásáról

9. sz. előterjesztés
Tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Zrt. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

10. sz. előterjesztés
Tájékoztató a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

11. sz. előterjesztés
Tájékoztató a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

12. sz. előterjesztés
Tájékoztató Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft 2016. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról

13. sz. előterjesztés
Tájékoztató a Makói Városfejlesztő Kft.  2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

14. sz. előterjesztés
Döntés a hulladékgazdálkodási önkormányzati közfeladat átadásáról

15. sz. előterjesztés
A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okiratának módosítása

16. sz. előterjesztés
A Makó-Térségi Víziközmű Kft. üzletrész-bevonásával kapcsolatos alapítói döntések

17. sz. előterjesztés
A Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány által juttatott pénz felhasználásának igazolásáról szóló határidő meghosszabbítása

18. sz. előterjesztés
Használati megállapodás megkötése a Csongrád Megyei Szivárvány Otthonnal

19. sz. előterjesztés
Belső ellenőrzés tervezése, 2017. évi belső ellenőrzési terv

20. sz. előterjesztés
Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról  – 2. sz. melléklet- Zöldfelület fenntartás

21. sz. előterjesztés
Az Országgyűlés Hivatalával kötendő megállapodás módosulásának jóváhagyása

22. sz. előterjesztés
Maros parti üdülőtelkek bérleti díjának meghatározása a 2017. évre vonatkozóan

23. sz. előterjesztés
Mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok haszonbérleti díjainak meghatározása

24. sz. előterjesztés
Tulajdonosi hozzájárulás megadása a KEHOP-5.2.3 számú pályázathoz

25. sz. előterjesztés
Makó Város közigazgatási területén található köznevelési intézmények beiskolázási körzeteinek véleményezése

26. sz. előterjesztés
Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

Zárt ülési előterjesztések:

27. sz. előterjesztés
Felhatalmazás titoktartási nyilatkozat feloldására

28. sz. előterjesztés:
Fellebbezés elbírálása a Sándor Móricz Egyesület névhasználati engedélye  megtagadása ügyében

29. sz. előterjesztés:
Arany János Tehetségkutató Programban résztvevők támogatása

30. sz. előterjesztés
Bakai Mihályné kérelmének elbírálása

31. sz. előterjesztés
Makó, Rudnay Gy. u. 1. ép: A lh: A V. 15. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

32. sz. előterjesztés
Makó, Rudnay Gy. u. 1. ép: A lh: B V. 13. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

33. sz. előterjesztés
Makó, Liget u. 12. fsz. 3. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

34. sz. előterjesztés
Makó, Kőrösi Csoma S. u. 2. fsz. 4. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

35. Egyebek