Makó

60 milliós üzletre bólintott a makói testület

48 milliót ajánlott az Alföldvíz a Lonovics sugárút 24-ért és berendezési tárgyaiért, és 12 milliót a Liget utca 19. szám alatti ingatlan általa használt részéért a Makóvíz Kft-nek. A tulajdonos makói képviselő-testület rábólintott az üzletre.

Korom András – Makó

Remek üzletre adta áldását a makói képviselő-testület legutóbbi ülésén, mégpedig arra hogy összesen 60 millió forintért eladhatja a cégnyilvántartás szerint végelszámolás alatt álló Makóvíz Kft. az Alföldvíz Zrt-nek a szolgáltató által jelenleg is bérelt Lonovics sugárút 24. számú ingatlant, illetve Liget utca 19. szám alatti ingatlan általa használt részét.

Az ezzel kapcsolatos előterjesztésben olvasható indok szerint az ingatlanok majdani esetleges felújításának, korszerűsítésének költségét a Makóvíz (azaz a Makó Térségi Viziközmű Kft.) lenne kénytelen viselni, ám ez sem a bérleti díjban, sem egy későbbi értékesítésben nem térülne meg.

Az Alföldvíz egyébként a két ingatlanért havonta 600 ezer forint+Áfát, azaz 762 ezer forint bérleti díjat fizet.