Térség

Duplájára emelte Pitvaros az ösztöndíjat

Havi 5 ezerről 10 ezer forintra emelte a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozó községi támogatást a pitvarosi képviselő-testület – közölte Radó Tibor polgármester.

MH-Pitvaros

Az ösztöndíj pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A pályázatokat november 8-ig lehet benyújtani a pitvarosi önkormányzathoz .

A támogatási összeg egy éven keresztül havonta utalják át. A község önkormányzata fejenként és havonta 10 ezer forintot biztosít a községben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező diákoknak, ezt az összeget az állam további 10 ezer forinttal támogatja.