Makó

Buzás Péter lepattintotta, a város most elintézte

Újabb, az előző városvezetés mulasztása miatt befejezetlen ügy végére tett ma pontot a makói önkormányzat. Még 2008-ban kötött csereszerződést a földjére a várossal a helybéli Kutasi Sándor . Az a Givaudannak keresett helyet, ám Kutasi Sándor hiába adta oda a földjeit, a Buzás Péter vezette önkormányzattól nem kapta meg hiánytalanul a csereterületet. Sőt a volt polgármester fogadóóráira is hiba ment el ez ügyben. Ma végre a megkapta a földet. (A képen a részben a panaszos volt földjén álló gyár.)

Korom András – Makó

Kutasi Sándort 2008 augusztusa táján dr. Ollé György a város akkori jogásza személyesen kereste fel a lakásán, azzal, hogy a város területet kíván szerezni egy külföldi gyár számára, s ebbe beleesne az ő három helyrajzi számmal is rendelkező földje is. Az önkormányzat 200 forintot ajánlott a földek négyzetméteréért. A tulajdonos, aki azt szántóként hasznosította, azonban csereterületet kért, nem pénzt. A Buzás Péter vezette polgármesteri hivatal azonban nem adta fel, telefonon és levélben is többször megkereste, próbálták győzködni. Végül a város elindította a kisajátítási eljárást.

Már kirendelték az értékbecslőt is, amikor a Marosvári Attila akkori alpolgármesterrel folytatott tárgyalása során kiderült, hogy a gyárnak csak 24 hektárra van szüksége, mégis 26-ot akar a város megszerezni. Kutasi Sándor azt mondta, hogy a terület belső részéről hajlandó kihúzódni, így mindenki jól jár, a gyár felépülhet, a város új munkahelyeket kap, ő pedig továbbra is művelheti ott a földet. Végül a csereszerződést 2008. november 4-én írta alá Buzás Péter polgármesterrel. A csereszerződésben a város vállalta, hogy ugyanakkora területet biztosít számára.

Kutasi Sándor hitt Buzás Péter szavának és kézfogásának, és a város akkori jogásza által készített csereszerződésben leírtaknak. Annak ellenére, hogy a csereszerződés aláírása előtt belenézett a földhivatali tulajdoni lapokba, ahol azt olvasta, hogy az egyik terület rendezetlen. Egy 1978-ban Budapesten elhunyt férfié volt, s a hét jelentkező örököséé lett volna. Csakhogy akkoriban menekültek az emberek a föld elől, azért maradt rendezetlen a tulajdonjoga. A város azt vállalta, hogy ezt az örökösöktől megveszi, s átadja neki
Csakhogy nem ez történt, hanem az, hogy budapesti VIII. kerületi közjegyző két évig tartó eljárás után 2010-ben kizárta az öröklésből az oldalági rokonokat, s a terület tulajdonjoga a magyar államra szállt.

Kutasi Sándor ekkor azt hitte, hogy végre sínen van a dolog, a makói önkormányzat megveszi az államtól a területet, s azt a csereszerződés értelmében a nevére íratja. Nem így történt, a két csereterületet megkapta, ám a harmadikban az állam lett a tulajdonos. Ezzel gyakorlatilag a Kutasi Sándor nevén lévő két területet is ketté vágja a harmadik – eredetileg neki ígért – 1100 négyzetméteres parcella, mely megvásárlására 2010-től lehetősége lett volna a városnak.

Ám – a történtek alapján úgy tűnik – amennyire fontos volt Buzás Péternek a Givaudan leendő területének megszerzése az önkormányzat számára annyira nem volt fontos, hogy tartsa magát a város a vele kötött csereszerződéshez.

Kutasi Sándor – akivel még a 2014-es helyhatósági választások után beszéltünk – azt mondta többször is járt az ügy miatt Buzás Péter fogadóóráján, aki félvállról vette, érdemi válaszokat nem adott neki, s egyszerűen lepattintotta őt. A leveleire pedig semmit sem válaszolt.

A történethez tartozik, hogy az előző makói önkormányzat a Közhivatalok Házát el akarta cserélni az állammal különböző ingatlanokra (benne az érintett földdel), ám az ügylet nem jött létre, mert az állam hiába kért hiánypótlást a makói önkormányzattól, az azt nem nyújtotta be. Közben pedig elrendelték az állami ingatlanok eladásának moratóriumát.

Kutasi Sándor panaszával a választások után a nemrégen hivatalba lépett Farkas Éva Erzsébetet is felkereste már polgármesteri fogadóóráján, aki a testületi ülés elé vitte az ügyet. A képviselők tavaly szeptemberi ülésükön határozatot hoztak arról, hogy rendezik a törvénytelen helyzetet, mégpedig úgy, hogy a város 1,2 millió forintért megvásárolja az államtól a Kutasi Sándornak járó földterületet. A városházától megtudtuk a makói önkormányzat és a Magyar Állam – Lázár János országgyűlési képviselő közbenjárásának köszönhetően – idén május 25-én megkötötte az adásvételi szerződést, július 28-án megküldték az engedélyt a bejegyzésre, s ma már Kutasi Sándor kizárólagos tulajdonában áll a csereszerződésben meghatározott ingatlan.