Színes Térség

Megszentelt kenyeret is osztottak Földeákon

Államalapító királyunkat ünnepelték a földeáki hívek ma délelőtt. A szentmise után közösen vonultak ki a falu határában álló Szent István-szoborhoz.

Báthory Anikó – Földeák

Ünnepi szentmisét tartottak ma délelőtt 10 órakor a földeáki római katolikus templomban. A prédikációban Olasz Attila plébános Szent István király érdemeiről beszélt a híveknek. Államalapítónk jó pásztor, Jézus igaz követője volt, akinek üzenete mindenkihez szólt, nem csak a vallásos lelkületűeknek. Míg apját, Gézát, inkább politikai érdekek irányították a katolicizmus felé, addig István valóban hívő volt. Szerzetesek hívott az országba, kolostorokat létesített és elrendelte a vasárnap megszentelését: rendelete szerint tíz falunként kellett építeni egy templomot. A lelkipásztor kiemelte, Szent István azért tudott maradandót alkotni, mert Isten áldása volt munkáján. Fiának, Imre hercegnek írt intelmeiben is Jézus tanítását követte. Bár az ő életében is jelen volt a fájdalom, ilyenkor még inkább összeforrt Istennel. Ezért ajánlotta Szűz Máriának a koronát és az országot. A plébános elmondta, a szenvedés lehetőség, hogy felkészüljünk a végső számadásra.

Olasz Attila atya beszéde végén felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnepi hangulat hamar elmúlik, de Jézus tanítása mindig időszerű marad.

navigate_before
navigate_next

A mise után a hívek együtt imádkozva, énekelve vonultak ki a község szélén található Szent István-szoborhoz. Sipos József, az egyházközség vezetője beszédében elmondta, hogy a mai nap az egyik legősibb ünnepünk, amelyben a magyarság és a keresztény hit találkozik. A mostani ünnep jelentése, hogy a szentek velünk vannak, Isten a hazánkat István sziklájára építette. Megidézte Szent Imre alakját, példaként állítva a hívek elé a herceg tisztalelkűségét. Ezután felolvasta Szuhanics Adalbert Szent István ünnepe című versét.

A szobornál a megemlékezés során koszorúkat és virágokat helyeztek el, majd a közös imádságok után mindenki kapott egy-egy szeletet a megszentelt kenyérből.