Hírek

Virággal köszöntötték az új földeáki plébánost

Megtartotta első vasárnapi szentmiséit a Szeged-Csanádi egyházmegyében Olasz Attila katolikus lelkipásztor. Szentbeszédeiben a fejlődés fontosságára hívta fel a figyelmet.

Báthory Anikó – Földeák

Földeák, Óföldeák és Maroslele új plébánosa a mai szentmiséken köszöntötte először a községek híveit. A prédikációjában elmondta, Ábrahám hitből engedelmeskedett Istennek, hogy arra a földre költözzön, amelyet örökül hagytak neki.

– Isten is ezt az engedelmességet várja tőlünk, induljunk el a bizonytalanba! Kezdjünk újba, ne ragadjunk le a múlt sérelmein! – ezekkel a tanácsokkal látta el a híveket Olasz Attila atya. Felhívta a figyelmet arra, hogy az egyháztól való eltávolodással mindenki magának tesz rosszat, nem Istennek vagy a papoknak. Egy találó hasonlattal élve elmagyarázta, ha csak otthon imádkozunk és a tévében nézünk misét, az olyan, mintha egy forró, nyári napon vizet szeretnénk inni egy üvegből anélkül, hogy lecsavarnánk a kupakját. Isten az egyházon keresztül küldi hozzánk végtelen kegyelmét, ezért fontos a szentmiséken való részvétel. Együtt kell lennünk a többi hívővel, hisz mindannyian egyformán testvérek vagyunk az Úrban. Isten emberek által hív minket és ő is velünk tart az útra. El kell engednünk a sérelmeket, a jelenben kell élnünk és építenünk a jövőt.

– A rossz dolgok is értünk történnek, Isten így akar minket rávezetni egy olyan útra, amelyre magunktól nem térnénk rá, de ezeket az összefüggéseket mi csak a halálunk után fogjuk látni. Ha azzá válunk, amivé kell, érezni fogjuk, hogy a helyünkön vagyunk – emelte ki.

A lelkipásztor a hívek elé állította példaként Teréz anyát is, akinek jó képességű emberként, az is módjában állt volna, hogy akár sikeres, világi karriert építhessen szent élet helyett, de ő nem ezt választotta, hanem engedelmeskedett Teremtője hívásának.

A szentmise végén Sipos József, a földeáki egyházközség elnöke köszöntötte az új plébánost. Felolvasta Bali Mária Öröm zsoltára című versét, majd elmondta, egy paptól a hívek közössége szellemi és lelki táplálékot kap, Olasz Attila lelkipásztor küldetését teljesíti nálunk. Megkérte a híveket, hogy közös szeretettel és akarattal segítsük az atyát, és a megszentelődés kegyelme vezessen bennünket. Beszédét Sík Sándor Zsoltárok könyve című művéből választott idézettel zárta, majd Mezőfi Jánosné virágot adott át a falu új lelkipásztorának.

Olasz Attila plébános a templom kapujában imakönyvet adott át minden hívőnek, aki részt vett a mai szentmisén.