Ez az Állami Számvevőszék vizsgálatának egyik fontos megállapítása. Arra is fény derült, hogy miért növekedett Makó vagyona, miközben szabálytalanul gazdálkodtak?

Korom András – Makó

2013. január elsejétől az akkori képviselő-testület 17 százalékkal emelte az építményadót, a 30 százalékkal kommunális adót, 12 százalékkal a telekadót – sokkolva ezzel a makóiakat. Az ezzel kapcsolatos előterjesztés arra hivatkozott, hogy a városban négy éven át egyáltalán nem nyúltak a közterhekhez, viszont abban az évben – párhuzamosan a kötelező feladatok egy részének állami elvételével -, aránytalanul sok pénzt von el az állam az önkormányzattól.

Csakhogy a város működését átvilágító Állami Számvevőszék jelentése szerint közben a város jelentős követelést görgetett maga előtt és semmit sem tett kinnlévőségei behajtására. A 2011-2014. közötti vagyonnövekedés oka sem az önkormányzat fantasztikusan eredményes működése volt. 2011-2014 között az önkormányzat fizetőképessége és pénzügyi egyensúlya biztosított volt. A likviditási mutató 2013-2014. évi javulását azonban elsősorban az állami adósságátvállalás eredményezte – állapította meg az ÁSZ.

vagyon

Annak ellenére, hogy az önkormányzat ÖNHIKI támogatásban nem részesült, pozitív volt és a működési költségvetés egyensúlya e támogatások nélkül is biztosított volt. A 2011. évről a 2012. évre a működési kiadások alakulásában meghatározó volt a működési célú pénzeszköz átadások 84 millió forintos növekedése, illetve a kölcsönök nyújtásának csökkenése. A köznevelési intézmények egyes telephelyei 2012. szeptember 1-jétől egyházi fenntartásba kerültek. Az önkormányzat a telephelyek átadásával kapcsolatban az egyháznak 105,3 millió forint forintot fizetett a kiegészítő támogatás elszámolása következtében. 2011-ben az önkormányzat 26,6 millió forint támogatási kölcsönt nyújtott költségvetési szervének, a 2012. évben e jogcímen nem fizettek egy fityinget sem.

A 2013. évben a folyó bevételek 818,4 millió forinttal, a folyó kiadások 1046,5 millió forinttal csökkentek az előző évhez képest. A bevételek csökkenését döntően az okozta, hogy az átengedett központi bevételek 640,7 millió forinttal, az államháztartáson kívülről kapott bevételek 292,2 millió forinttal csökkentek a nonprofit és egyéb szervezetektől pénzeszköz átvételek és kapott támogatások elmaradása következtében. A folyó kiadások csökkenését főként az általános iskolai oktatás állami fenntartásba kerülése, illetve a végrehajtott létszámcsökkentés okozta.

adatok

A 2014. évi működési jövedelem növekedését az előző évhez képest a saját működési bevételek és az államháztartáson belülről kapott támogatások emelkedése eredményezte.

A 2011. január 1-jén ellátott feladatok közül 2014. december 31-én az önkormányzat nem működtette a családok átmeneti otthonát, a hajléktalanok nappali ellátását, nem látta el az általános iskolai oktatást, az alapfokú művészet-oktatást, az okmányirodai, gyámhivatali feladatokat. A városi piac üzemeltetését, a Tourinform iroda működtetését, a városüzemeltetési feladatokat a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságának adta át. 2012. szeptember 1-jétől a képviselő-testület az általános iskolai oktatás feladatait, illetve az óvodai nevelést egyes telephelyek vonatkozásában egyházi fenntartásba adta.

A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát a feladatátadások következményeként 12 fővel csökkentette. 2013-ban a képviselő-testület a feladatváltozásokon kívül is döntött létszámcsökkentésről. Az önkormányzat a létszámcsökkentéssel kapcsolatban 23,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült. A támogatás felhasználásával 26 fő álláshely tartós leépítésére került sor.

hibák

A polgármester a 2011. január 1-jén fennálló, 90 napon túl lejárt szállítói tartozás rendezésére a jogszabályi előírás ellenére nem kezdeményezte az adósságrendezési eljárás megindítását. Az önkormányzat 2011. január 1-jén már rendelkezett elismert 60 napon túli lejárt esedékességű szállítói kötelezettséggel. A polgármester nem tájékoztatta a pénzügyi bizottságot az önkormányzat 60 napon túli lejárt szállítói állományáról és a szükséges adósságrendezési eljárás kezdeményezésének indokoltságáról. A polgármester az Adósságrendezési törvényben foglalt kötelezettsége ellenére nem hívta össze a képviselő-testületet 8 napon belül, hogy a testület döntsön a fizetési kötelezettségek rendezéséről, vagy a polgármester felhatalmazásáról az adósságrendezési eljárás azonnali kezdeményezéséről. A polgármester kötelezettségének határidőn túl sem tett eleget.

Az adósságrendezési törvény előírását megsértve az adósságrendezési eljárás 8 napon belüli kezdeményezéséről annak ellenére nem gondoskodott, hogy a tartozásállomány az esedékességet követő 90. napon is fennállt. A követelések nyilvántartása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, a hitelezői igények benyújtása több esetben elmaradt.

A vagyonelemek leltározását az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek elvégezték, de annak leltározás végrehajtása 2014. évben nem felelt meg az előírásoknak: a vonatkozó törvény ellenére nem állítottak össze olyan leltárt, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazta a mérlegben szereplő eszközöket. A mérlegértéket az üzemeltető által készített nyilatkozat támasztotta alá.

vagyongyarap

Az önkormányzat vagyona a beruházások és a közművagyon felértékelése következtében gyarapodott.

Az önkormányzat vagyona a 2011. január1-jei 30 556,5 millió forintról 2013. december31-re 35 557,8 millió forintra, 16,4%-kal emelkedett. A vagyon változását alapvetően a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre átadott eszközállományának növekedése eredményezte. A legnagyobb beruházás a 2012-ben befejezett Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex egészségturisztikai fejlesztése volt, melyre a 2011-2012. években 4624,9 millió forint kiadást teljesítettek.

Az önkormányzat nem gazdálkodott felelősen a tartós részesedéseivel, részben teljesítette tulajdonosi kötelezettségeit, nem minden esetben élt tulajdonosi jogaival. Az önkormányzat a gazdasági társaságok tulajdonosi felügyeletét nem szabályszerűen gyakorolta – állapította meg az Állami Számvevőszék.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest