Több szabálytalanságra bukkant az Állami Számvevőszék a makói önkormányzat 2011-2014-es gazdálkodásának átvilágítása során. A város vagyona azonban mégis nőtt. A vizsgálatot már a jelenlegi városvezetés kezdeményezte.

Korom András – Makó

Az ÁSZ revizorai a makói önkormányzat 2011-2014 közötti működését vizsgálták, s a Buzás Péter polgármestersége korszaka végén több szabálytalanságra is bukkantak. Így többek közt arra, hogy nem volt szabályszerű a költségvetés tervezése és beszámolás, illetve a pénzgazdálkodás. A 2014. évi beszámolót nem támasztották alá a vagyonkezelő által elkészített, hitelesített leltárral. A részesedések, illetve az üzemeltetésre átadott eszközök értékelése nem volt megfelelő. Az ellenőrzés során a feltárt hibák összege a mérleg valódiságát befolyásolta, 2012-2014 között jelentős összegűnek minősült.

mako_1

Az ÁSZ megállapította, hogy a költségvetési rendeletekben elfogadott kiemelt előirányzatok nem egyeztek az elemi költségvetésekben szereplő összegekkel, a bevételek teljesítése több esetben elmaradt a módosított előirányzatoktól. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a pénzügyi ellenjegyzőt, illetve az érvényesítőt több esetben nem az arra jogosult jelölte ki. Az önkormányzat pénzügyi egyensúlya biztosított volt, ennek ellenére a fizetési kötelezettségek teljesítése nem minden esetben történt meg határidőben. A követelések nyilvántartása nem felelt meg teljes körűen a jogszabályi előírásoknak, mivel a valós összeget meghaladóan szerepeltették az előírt, de még be nem folyt helyi adókból származó követelést. A gazdálkodással összefüggő, pénzügyi egyensúlyt befolyásoló kockázatok mérséklésére kockázatkezelési rendszert nem működtettek. Az Önkormányzat az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelményeket nem alakította ki. Az adósságkonszolidációval összefüggő önkormányzati feladatok végrehajtása az előírásoknak megfelelően történt.

mako_2

A polgármesteri hivatal az eredményszemléletű számvitel bevezetésével kapcsolatos előkészítő feladatokat határidőben elvégezte, a rendező mérleget elkészítette. A részesedések nyilvántartása nem volt szabályszerű. Az üzembe helyezés dokumentálása, az értékcsökkenés elszámolása, valamint az ingatlanvagyon kataszter vezetése nem minden esetben felelt meg az előírásoknak. Az értékesített ingatlanok számviteli és kataszteri nyilvántartása, illetve nyilvántartásból történő kivezetése nem szabályszerűen történt. Az önkormányzat a vagyontárgyak értékesítéséből származó követelések, illetve a bérleti díjak késedelmes teljesítése következtében a késedelmi kamat érvényesítésére vonatkozóan nem intézkedett. Az önkormányzat nem gazdálkodott felelősen a tartós részesedéseivel, a gazdasági társaságok tulajdonosi felügyeletét nem szabályszerűen gyakorolta.

A vizsgálat azt is megállapította , hogy a makói önkormányzat vagyona négy év alatt 11893,3 millió  forinttal (38,9%-kal) nőtt.

A teljes ÁSZ jelentés itt olvasható.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest