Hírek Térség

Nyugdíjba vonul Katona Pál plébános

Augusztus elsejétől felmentették és nyugállományba helyezték Katona Pál földeáki esperes plébánost. Eddigi munkáját Zmijan Adalbert folytatja. A Szeged-Csanád egyházmegyében más személyi változások is történnek.

Korom András – Földeák

A Szeged-Csanádi Egyházmegyében augusztus 1-től plébánosi kinevezést kapott: Szabó Z. Jenő Csanádpalotára, Zmijan Adalbert Földeákra, Zsadányi József  a szentesi Jézus Szíve-plébániára, Andrási Elemér Szegvárra, Olasz Lajos Attila Üllésre, míg Tracsek Oszkár Gyulára kapott kápláni kinevezést.

Katona Pál földeáki esperes-plébánost felmentve szolgálata alól, nyugállományba helyezték. A most nyugállományú plébános 1937 június 26-án született a ma Szlovákiában (akkor Magyarországhoz tartozó) lévő Vízkeleten,  12 éves volt, amikor az 1947-48-as magyar-csehszlovák lakosságcsere miatt a felvidéket családostól el kellett hagynia. Pitvarosra kerültek. Itt év alatt kellett elvégeznie a nyolc osztályt. A tanulást kitűnő eredménnyel a kecskeméti piaristáknál folytatta. 1962. június 17-én Szegeden szentelték pappá.Az első szentmiséjét is ott mondta, ahogy 2015-ben az aranymiséjét is Vízkeleten tartott, melynek 2015 óta díszpolgára. 1962-66 között Szatymazon szolgált segédlelkészként, papi életútja további eddigi állomásai: 1966-79 között Makó-Belváros plébános, 1979-82 között ugyanott plébániai kormányzó, 1982-2004 ugyanott plébános. 2004 óta szolgál Földeákon, s látja el a maroslelei és óföldeáki híveket. 1980-tól püspöki tanácsos, 1999-2004 között esperes, 1986 óta címzetes prépost.