Korom András – Makó


– Polgármesteri fogadóórámon kezdeményezte egy makói polgár, hogy nevezzék át a Károlyi Mihály utcát – árulta el a mai testületi ülés ezzel kapcsolatos napirendi pontjánál Farkas Éva Erzsébet. Közölte, az Magyar Tudományos Akadémia kikért állásfoglalása szerint vitatott történelmi szerepénél fogva nem javasolt közterület elnevezése róla. A Galamb Józsefre való átnevezését a Földrajzi név bizottságának még jóvá kell hagynia. Az átnevezés tervét város honlapján közzétették, de egyetlen vélemény sem érkezett hozzá.

Török Miklós (DK) felszólalásában közölte nincs baja Galamb Józseffel, s azt javasolta, hogy egy majdan létrejövő utcát nevezzenek el róla. Tett egy – utóbb elutasított módosító javaslatot -: mégpedig, hogy Magyar Köztársaság első elnöke Károlyi Mihály helyett, annak a Károlyi Mihálynak a nevét vegye fel a Károlyi Mihály utca, aki 1585-ben született, s többek közt királyi biztos volt, valamint sógora Bethlen Gábor erdélyi nagyfejedelemnek. Azt mondta, így elkerülhető lenne az utcában élőknek a személyes dokumentumok cseréje.

A polgármester erre azzal reagált, az Akadémia döntéséről van szó, mely nem javasolja közterület elnevezését. Hangsúlyozta, elsőbbséget kell, hogy élvezzen, hogy makói személyről nevezzenek el utcát.

Sánta Sándor (Fidesz-KDNP) elismerését fejezte ki, hogy képviselőtársa alaposan utánanézett a Károlyiéknak. Elmondta, a Károlyi család nagyon sok tisztséget viselt, az I. világháború után még miniszterelnököt is adott. – Kicsit nekem sem tetszik, hogy az Akadémia így döntött – tette hozzá.

Marosvári Attila (PSZM) sajnálatát fejezte ki, hogy az érintett utca képviselőjeként csak az előterjesztésből és a sajtóból értesült, hogy mire készül a város.

– A május 9-i utcafórumon bejelenthettük volna, s el lehetett volna mondani, hogy az önkormányzat minden segítséget megad, hogy az okmánycserék kellemetlensége csökkenjen. Az lett volna elegáns, ha előbb a lakókkal rendeztünk volna erről utcafórumot – mondta.

Azt javasolta, hogy legyen is ilyen, amelyen a polgármester vagy az alpolgármester elmagyarázza az utcanévcsere indokait és a következményeket. Azt is mondta, hogy pozitív dolog, hogy Galamb Józsefről utcát szeretne a város elnevezni, erről kellett volna vitát folytatni. Emlékeztetett rá, hogy az utóbbi években két utcát kereszteltek át, Páger Antal kapott utcarészt, Makovecz Imre pedig teret. Ekkor ez a konzultáció megtörtént az ott élőkkel.

Farkas Éva Erzsébet erre azt mondta: – Utána néztünk, a Páger utca névadásánál nem történt ilyen konzultáció. A Vöröscsillag utca Szép utcává való átnevezéséről mi, ott élők semmiféle tájékoztatást nem kaptunk (utalt a még rendszerváltás kori utcanév átkeresztelési hullámra). A lakcímkártya kicserélése ingyenes, a vállalkozói igazolványok cseréjében a város minden segítséget megad – mondta.

Hadik György (Fidesz-KDNP) közölte: idén januárban a Templomközben is volt átszámozás, ugyanis két 4-es számú ház is volt – egymással szemben. – Az Ön feladata lenne megkérdezni a a Károlyi utcán lakókat – riposztozott Marosvári Attilának – ahogy, ezt a Templomközben megcsináltam.

Marosvári Attila erre közölte, ha előzőleg tud a szándékról, beszélt volna a lakókkal. Felhívta a figyelmet arra, hogy az Akadémia állásfoglalása csak annyit mond, hogy nem szerencsés az utcanév, de azt nem, hogy változtassák meg.

Hadik György erre azzal reagált, hogy az Akadémia nem szolgálati főnöke az önkormányzatnak, csak javasol.

Sánta Sándor (Fidesz-KDNP) szerint nem kell élen járni a névadásban. Makón sokan élnek, akik „meglehetősen esküdt ellenségei” voltak az előző rendszernek. – Nekem nagy élményen volt, amikor olvastam Károlyiról, akinek nagy bűnéül róják fel, hogy átadta a hatalmat Kun Béláéknak. Meg lehetne gondolni, hogy megváltoztassuk-e az utcanevet.

A testület végül 8 igen 1 nem 2 tartózkodás mellett megszavazták, hogy Galamb József utca legyen a Károlyi Mihály utcából.

— Az ülésen a Makói Városi Televízió Nkft. beszámolójából kiderült, hogy a korábban veszteségesen működő helyi médium tavaly 1 millió forintos nyereséggel zárt, úgy hogy kormányzati hirdetést nem sugárzott. Török Miklós kérdésére Kisistók Tímea ügyvezető azt is elmondta, hogy Nagy Dániel lemondott a Fidelitas helyi szervezete vezetéséről, s holnaptól napi 8 órában foglalkoztatja a tévé. Korábban pedig csak eseti megbízásokat kapott a városi médiumtól.

— A képviselő-testület megszavazta, hogy a 2008-ban a város és a Duna-Dörner Kft. között kötött munkahely teremtési támogatás miatti elszámolási vitában peren kívüli megegyezés szülessen: 3 milliót fizet a város a cégnek, mely eredetileg 20 milliót igényelt 40 fő alkalmazása után.

Loós Dominik kick-box versenyekre való felkészítését Debreczeni Gábor testépítő felkészülését és Gruber Kornél uszonyos és búvárúszó felkészülését is 100-100 ezer forinttal támogatja a város.

— Térítésmentesen kapják a bárányhimlő elleni védőoltást a 2013. január 1. és 2014. október 31. között született gyerekek, ha azt a szülők igénylik, július 1-től. Ez 300 gyereket jelent. Ha mindenki igénybe veszi, akkor ez 6 millió forint kiadást jelent a városnak. A szülőket levélben is tájékoztatják a lehetőségtől.

— Kruzslicz-Bodnár Gréta aljegyző Vásárhelyre megy vissza családi okok miatt, így holnaptól Szabó Sándor látja el a jegyzői iroda vezetését. Szabó 3 évig dolgozott a vásárhelyi polgármesteri hivatalban, majd másfél évig kormányhivatalnál.

Kovács Sándor (Fidesz-KDNP) képviselő azt kérte, hogy a makóiak járuljanak hozzá az országzászló jövő május végi felállításához. A 12069000-01103144-03700008 számlaszámra várják az adományokat és keresik a régi országzászló esetlegesen meglévő darabjait is. Maga 100 ezret ajánlott fel képviselői alapjából, annyit, amennyi a makói polgári bálon összejött.

— Czirbus Gábor alpolgármester párakapuk felállítását javasolta, illetve elmondta, hogy a Szent István téri, tavaly felújított sportpályán fekete anyaggal töltik ki a rekortán és a beton közti légrészt, a pálya jelenleg azért nem használható.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest