Makó

Makóiak, akik megbuktak az ellenőrzésen

MH


Nagy visszhangot váltott ki tegnapi azon írásunk, melyben azok a makóiak szerepeltek, akik 180 napnál régebb idő óta több mint 10 millióval tartoznak az adóhatóságnak. Létezik azonban egy másik lista is, a feketemunkásokat alkalmazóké.

Ezen 11 makói szerepel. Már persze azokét, akik lebuktak. A makóiak közül egy sincs olyan, mely a multikhoz kapcsolódna. Mind helyi, magyar egyéni vagy társas vállalkozók: Andrási Ildikó (Béke u. 6.), Andrew&Meshy Kft. (Vásárhelyi utca 94.), Földesi Sándor, (Ugar tanya 1/6.), Gyarmati Lászlóné (Rákóczi utca 22.), Kardos László (Hunfalvy utca 12.), Kurainé Kalász Ilona (Hajnóczy u. 1/A), Mega-Agro 2008 Kft. (Ráday utca 36.), Nacsa Tamás Ferenc (Hollósi Kornélia utca 11.), Rákóczi Zoltán (Szerecsen utca 10.), SA-CARGO Kft. ( Kálvária utca 7. A. ép.), Szomi-Fruit Kft. (Vásárhelyi u. 87.).

+++

Az állami adóhatóság a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából a honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza azoknak az adózóknak a nevét, székhelyét, adószámát (adószámmal nem rendelkező természetes személy foglalkoztató nevét, lakcímét, adóazonosító jelét), akik (amelyek) tekintetében jogerős és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem tettek eleget az Áht. 15. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségüknek, kivéve, ha a munkáltató az Áht. 15. § (8) bekezdésében foglalt feltételnek megfelel. Az adóhatóság a honlapján ezen adózók nevének (székhelyének, adószámának) feltüntetése mellett a jogsértést megállapító határozat keltét és végrehajthatóvá válásának napját nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor.

Az adóhatóság a honlapján közzétett adózók adatait – feltéve, hogy a közzététel alapjául szolgáló jogsértést az adózó ismételten nem követte el – a közzétételtől számított két év elteltével törli.