Makó

Návay Lajos nyomában

A makói Szirbik Miklós Egyesület a múlt szombaton egy csaknem egész napos rendezvényen emlékezett meg Návay Lajosról.

Návay Lajos 1870. szeptember 18-án született Földeákon. Apai nagyapja Návay Tamás, Csanád megyei főispán, országgyűlési követ, felsőházi tag, anyai nagyapja pedig báró Eötvös József író, az 1848 – as és az 1867 – es felelős kormányok vallás és közoktatásügyi minisztere volt.

Tehetsége, felkészültsége alapján szép politikai sikereket ért el. Csanád vármegye főjegyzője, majd 1901-ben alispánja lett. Éveken át országgyűlési képviselő, 1911-től házelnök volt.

1918. zűrzavaros időszakában neve belügyminiszterként, sőt miniszterelnökként is szóba került.

A Tanácsköztársaság idején a család birtokán, Óföldeákon tartózkodott.

Április 23-án Makón megölték Vásárhelyi Kálmán népbiztost. Halálának megbosszulására Szamuely Tibor különítményesei túszokat szedtek. Közöttük volt Návay Lajos is.

A foglyokat szállító vonatról Kiskunfélegyházán leszállították, és az állomás előtt unokabátyjával, Návay Ivánnal és Szentes város főjegyzőjével, Kiss Bélával együtt meggyilkolták.

Itt 1936-ban emlékoszlopot helyeztek el.

Makón 1935-ben felavatták szobrát, teret és iskolát neveztek el róla. A szobrot 1945-ben beolvasztották, de reményeink szerint hamarosan sikerül egy új alkotást felállítani. A tér és az iskola újra az ő nevét viseli.

A Szirbik Miklós Egyesület emléktúráján résztvevők ellátogattak Óföldeákra, a családi kastélyhoz, ahol Návay Lajos bronz emléktáblája látható. A felújított, kibővített, szépen rendben tartott épületben ma szociális otthon működik.

Kiskunfélegyházán felkeresték a régi emlékoszlop helyén 2014-ben Kövér László által felavatott új emlékművet.

Arra is sikerült időt szakítani, hogy ismerkedjenek a város központjával, megnézzék Móra Ferenc szülőházát, a városi- és a börtönmúzeumot.

A kis csoport Návay Lajostól a földeáki temetőben, a mártír politikus sírjánál főhajtással búcsúzott.

Az egyes helyekhez kapcsolódó megemlékezéseket, az emlékművek, szobrok ismertetését Forgó Géza muzeológus, az Egyesület elnöke és Zeitler Ádám tartották – írta összefoglalójában Mendey Árpád.