Makó

Makón a közmunka is politikai állás?


MH


Mucsi Tamás nyílt levele: “Az elmúlt hetekben több visszajelzés érkezett arról, hogy a balliberális még közmunkásnak se jó!? Legalábbis erre utal a sok véletlen egybeesés. Bár a közfoglalkoztatás intézménye akár jó is lehetne, a megalázóan alacsony bérek és a sok esetben értelmetlen munka következtében valahogy másodrangúnak érzik magukat azok az emberek, akik ilyen formában kénytelenek dolgozni. De bizony van, akinek ez is a túlélést jelenti! Záporoztak a hírek, hogy Makón bizony késik a táppénz lekönyvelése, a megszűnt TB-ről pedig csak a drága gyógyszer árulkodik a patika kasszájánál. Több helyről hallani ilyen híreket, de névvel senki nem merte vállalni véleményét mondván, félnek attól, hogy még azt a kicsit is elveszik. Aztán megkeresett Mándoki Ferenc. Azt mondta, hogy ő nevével vállalja történetét, már nincs veszíteni valója. Nem hosszabbították meg közfoglalkoztatását. Attól tart azért, mert többször nyilvános fórumon bírálta a kormányt és a város vezetését. Idézek tőle néhány mondatot: „Én dolgoztam is, mégsem maradhattam. Szívbeteg vagyok, se a feleségemnek, se a fiamnak nincs munkája. Dolgozni akartam! Kerestem a képviselőket, de még a polgármester asszonyt is. Kádár József egyenesen azt mondta, hogy ’ életemben nem dolgoztam, az a bajom’. Hát nézze meg, 1986. óta itt van a bérjegyzékem! Aztán megkerestem Kovács Sándort. Panaszomra szó szerint annyit mondott, hogy ’a ti bajotok’. Elkeseredésemben levelet írtam Farkas Éva Erzsébetnek, kérve hosszabbítsák meg a közmunkámat. Hivatalos levélben érkezett a nemleges válasz. Tudja, a többiektől megkérdezték, akarnak-e maradni? Tőlem nem kérdeztek semmit. Aztán kértem, hogy legalább a kommunális adót engedjék el, de azt a választ kaptam, hogy fizessem be valahogy. Attól félek ennek a döntésnek köze van ahhoz, hogy több lakossági fórumon kritikusan nyilatkoztam.”
Felteszem a kérdést. Hol tart ez az ország, ha már a közmunkát is pártpolitikai alapon osztják? Nekem mindig az volt a véleményem, hogy a pártpolitikai nézetek tükrözik az értékrendet, mely szerint valaki a fejlődést elképzeli. Aki azonban a pártját képviseli és nem azokat, akik megválasztották, az megbukott. Sőt, tovább megyek, egy képviselőnek, polgármesternek minden lakót kell képviselnie, nem csak azokat, akik rá szavaztak!”

Megkérdeztük a konkrét esetről a makói önkormányzatot. A kabinetiroda az alábbiakat válaszolta:

“Makó Város Önkormányzatához február 24-én érkezett kérelem Mándoki Ferenctől. Farkas Éva Erzsébet polgármester február 26-án kelt válaszlevelében a következőkről tájékoztatta – az abban foglaltakat megértve és tudomásul véve:
„A közmunkaprogramban – melyben Ön is részt vett – csak a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény által szigorúan meghatározott feltételekkel van lehetőség részt venni.

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatók átmeneti munkalehetőséget biztosítanak azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen. Az fentiekben ismertetett célkitűzések elérése érdekében határozott idejű foglalkoztatásra van lehetősége az önkormányzatnak, így biztosítva azt, hogy a meghatározott foglalkoztatható létszámkereten belül minél több embernek nyújtson átmeneti segítséget.”
Mándoki Ferenc 2013. április elseje óta állt közfoglalkoztatotti munkaviszonyban a törvényi feltételeknek és a pályázati lehetőségeknek megfelelően.

Polgármester asszony válaszlevelében arra isrámutatott, hogy a közfoglalkoztatotti munkaviszonya határozott idejének leteltével megszűnt, ám ez nem jelenti azt, hogy a későbbiekben – a foglalkoztatási feltételek fennállta esetén – nem foglalkoztathatná Mándoki Ferencet az önkormányzat újra. Emellett megértését és türelmét kérte Mándoki úrnak ahhoz, hogy az önkormányzat minden, arra rászoruló embernek esélyt tudjon adni a közmunkaprogramban történő részvételre
Tehát Mucsi Tamás választókerületi elnök állításával ellentétben szó nincs politikai diszkriminációról Mándoki Ferenc úr esetében.”