Hírek

Első fokon szabad a sorozatgyilkos


MH


Benét 1996-ban ítélték életfogytiglanra, ez akkor maximum 20 évet jelentett, de úgy, hogy az elítélt feltételes szabadságra bocsátását 5 évvel meghosszabbíthatják. Tavaly nem engedték szabadon, de 2019-ig – amikor mindenképpen szabad lesz – évente felülvizsgálja ezt a döntést, ahogy most a bíróság tette. Egyébként Bene volt az, aki kirabolta a Budai Skála Áruház pénzszállító autóját is.

A bíróság a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos döntése meghozatalát megelőzően a büntetés-végrehajtási intézet által adott vélemény, valamint a rendelkezésre álló egyéb iratok és az elítélt meghallgatásával vizsgálta későbbi életvezetésével kapcsolatos szándékát. Ennek eredményeként azt állapította meg, hogy a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos korábbi, rá nézve kedvezőtlen döntés meghozatalát követően kifejezetten pozitív irányú magatartást tanúsított, több jutalmat érdemelt ki, emellett zárkamegbízotti tisztsége ellátásával kifejezetten segítette a büntetés-végrehajtási intézet rendjének más elítéltek részéről is történő betartását, ekként az elítélt összességében immár hosszabb időn át tanúsított kifogástalan magatartást.

A bíróság meglátás szerint a Bene László részéről tett írott és elektronikus sajtóban megjelent nyilatkozatok alapján az elítélt megbánására lehetett következtetni és abból, hogy a büntetés végrehajtása alatt iskolai tanulmányokat folytatott, sikeres érettségi vizsgát tett, a családtagjaival az utóbbi időben intenzív kapcsolatot tartott, le lehetett vonni azt a következtetést, hogy megkísérelt megtenni mindent annak érdekében, hogy szabadulása esetén a társadalomba be tudjon illeszkedni. Mindezen adatok alapján a bíróság úgy ítélte meg, hogy az elítélttel szemben kiszabott szabadságvesztés büntetés célja további szabadságelvonás nélkül is elérhető.

Az ügyész azonban fellebbezett, így az elítélt egyelőre rács mögött marad. A döntő szót ez ügyben napokon belül dönt majd a Szegedi Törvényszék.