Makó

300 állami földet árvereznek


MH közérdekű


Az árverések március 1-től március 10-ig az árverésre kijelölt napokon, reggel 8 és délután 4 óra között zajlanak a következő helyszíneken: Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály épülete, Szeged, Vasas Szent Péter u. 9. (március 1-től március 8-ig). A Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály épülete, Szeged, Kereskedő köz 3-5. (március 1-től március 7-ig).

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának díszterme, Hódmezővásárhely Kossuth tér 1. (március 1-től március 9-ig). A Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály – Növény- és Talajvédelmi Osztály épülete, Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. ( március 1-től március 10-ig).

A regisztrációra az árverési napokon reggel 8 és 10 óra között kerül sor, az aznap árverésre kerülő valamennyi földrészlet tekintetében az árverési hirdetményekben rögzítettek szerint. Az egyes napokon árverésre kerülő ingatlanok pontos adatai az árverési hirdetmények mellékleteiben találhatóak. Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott jogi képviselő útján lehet. Az árverésen árverezőként történő személyes részvétel esetén a jogi képviselet kötelező. Az árverezésre történő regisztrációra az árverezők feltétlenül vigyék magukkal a hirdetményekben megjelölt dokumentumokon, igazolásokon és hatósági bizonyítványokon túl az adóazonosító jelüket tartalmazó adókártyájukat is!

A Csongrád megyei földterületek árverési hirdetményei elérhetők: a Nemzeti Földalap honlapjának – „Értékesítés” menüpontja alatt; és a Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapján – „Ügymenetek” első menüpont (3 HA térmértéket meghaladó földrészletek árverés útján történő értékesítése).

Illetve kifüggesztették a Csongrád Megyei Kormányhivatal Központi épületében (Szeged, Rákóczi tér 1.), az NFA megyei kirendeltségeinél, árverésnek helyet adó épületben, a járási hivatalok hivatali helyiségeiben, valamint az értékesítésre kerülő földrészlet fekvése szerint illetékes (közös) önkormányzati hivatalok hivatali helyiségeiben.