Makó

Száz diák szavalt a SZIGNUM-ban


Szabó Anita – Makó


A Szent István Egyházi Általános Iskolából közel száz diák szavalta közösen el Petőfi Sándor: Szülőföldemen című versét a mai emléknapon.

Az alföldi gyerekek számára jól átérezhető, személyes hangvétele miatt esett az idén a választás a költeményre, amelyet közös evangéliumolvasás és imádság vezetett be. Az alkalom ugyanis összekapcsolódott a héten zajló Ökumenikus Imahéttel; erre utalva Ormándlaky Szintia református hitoktató mondott igét és Biró István görögkatolikus parókus mondott áldást a jelenlévőknek. A nap alapgondolatát a szervező Mészáros Ildikó tanárnő vezette be:

– Ez a kettős ünnep alkalmas a perspektívák kitágítására és hiteles példája a kultúrák párbeszédének, amely a világban zajlik. Ez a dialógus kiválóan tetten érhető költőinknél is, gondoljunk Ady ’nyakas’ kálvinista, Babits katolikus és József Attila görögkeleti habitusára – mondta.

Fotó: Majoros Márton.

Az alkalom ünnepi szónoka Farkas Éva Erzsébet polgármester beszédében kiemelte a magyar kultúra gazdagságát és az ökumené gondolatára a felekezetek nemzeti imádságaival utalt.

A diákok magyarságtudatának és összetartozásának erősítésére évek óta, jó gyakorlatként a hetedik osztályosok elkészítik nemzeti büszkeségeink albumát is erre a napra.

– A négyfős csoportoknak két hónap alatt, önállóan kell összeállítaniuk az emlékkönyveket, amelyben hazánk kiválóságait gyűjtik össze tíz témakörben. Igen széles a választék; művészektől, az ősmagyar fegyvereken, sportolókon, hungarikumokon át egészen a gasztronómiáig kell öt-öt képviselőt bemutatni. Ebbe a feladatban a diákok az együttműködésen túl megtanulják a könyvszerkesztés szabályait, fejlődik a lényeglátásuk és kultúránk megbecsülése is – foglalta össze a projekt lényegét a magyar szakos pedagógus.