Hírek

Visszaadják a Keresztelő Szent Jánost


MH információ

Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter jogszabályokban meghatározott jogkörében eljárva döntött arról, hogy az állam kiadhatja a Szépművészeti Múzeumban őrzött id. Peter Brueghel „Keresztelő Szent János prédikációja” című festményét, amennyiben az igénylők az örökösi minőségüket a jogszabályokban meghatározottak szerint támasztják alá.

A festmény még a XVI. században Batthyány Boldizsár rendelte meg személyesen a németalföldi mestertől. A kép kalandos életutat jár be, s a tanácsköztársaság idején, azaz 1919-ben került a Szépművészeti Múzeumba, családi letétként. Később az állam azt állította, hogy elbirkolta a festmény a Batthyány családtól, mely 2015-ben pert indított a milliárdos értékű festmény visszakapása érdekében.

Veronika Batthyány-Strattmann és Batthyány Ádám a festmény visszaadása érdekében tulajdonjogukra való hivatkozással, tavaly augusztus 26. napján jelentettek be igényt az állami tulajdonjog gyakorlójához.

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint az állami tulajdonjog gyakorlója nem bizonyította kétséget kizáróan a vagyontárgy feletti tulajdonjogát.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek azokat a tényeket és körülményeket kellett feltárnia, amelyek alapján eldönthető, hogy kétséget kizáróan bizonyítható-e, hogy a vagyontárgy állami tulajdonjoga jogszerű eljárás keretében keletkezett, és az állam tulajdonjoga az igénylés időpontjában is fennáll, vagy az más jogcímen és körülmények között került a közgyűjtemény őrizetébe. Ez esetben a közgyűjtemény haladéktalanul köteles kiadni a vagyontárgyat, amennyiben az igénylő a vagyontárgy eredeti tulajdonosa, akitől a vagyontárgy a közgyűjteménybe került, az örökösi minőségét öröklési bizonyítvánnyal, vagy hagyatékátadó végzéssel igazolta, vagy az eredeti tulajdonosnak öröklési jogi igényt támasztó jogutódja, és erre vonatkozóan közjegyzői nemperes eljárásban kiállított valószínű örökösi bizonyítvánnyal valószínűsíti, hogy az eredeti tulajdonos lehetséges örökösei körébe tartozik.

A miniszter döntésében rámutat, a visszaadás nem eredményezi a tulajdonjogi igény eldöntését, mely a bíróság hatáskörébe tartozik, a festmény mindaddig a múzeum őrizetében marad, amíg az igénylő okirati bizonyítékkal nem támasztja alá azt, hogy joga van a festményt birtokba venni.