Makó

Rendbírsággal sújtható a lassú önkormányzat


MH


A jogszabály január 1-jével több ponton módosítja a Szabálysértési törvényt, amely változások közül az alábbiak a legjelentősebbek.

A szabálysértések felderítésének, bizonyításának elősegítése érdekében bevezetik a büntetőeljárásban már érvényesülő megkeresés jogintézménye, azonban a szabálysértések esetében a megkereshető szervek köre lényegesen szűkebb lett. A gépjárművel elkövetett szabálysértések ismeretlen elkövetője kilétének megállapítása érdekében lehetővé válik állami és helyi önkormányzati szerv, hatóság, köztestület, gazdálkodó és civil szervezet tulajdonos/üzemben tartó megkeresése. A megkereső hatóság a megkeresés teljesítésére nyolc napos határidőt állapít meg. Amennyiben a teljesítés elmarad a megkeresett szerv rendbírsággal sújtható.

A helyszínen eljáró és intézkedő szervek és személyek számára lehetővé válik a törvény alapján lefoglalható dolgoknak – átvételi elismervény ellenében – a helyszínen történő elvétele.

A szabálysértési eljárásban alkalmazható körözések köre kiszélesedik. A módosítás szerint a szabálysértési hatóságoknak el kell rendelniük azon elkövetőknek a körözését is, akik a kiszabott meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, illetve nem teljesített közérdekű munka helyett szabálysértési elzárásra lettek kötelezve és a felhívásban megjelölt határnapon a büntetés-végrehajtási intézetben nem jelentek meg és elővezetni sem lehetett őket.

A törvény szabálysértésként rendeli büntetni a 10 gramm mennyiségnél kevesebb új pszichoaktív anyag megszerzését és tartását. A szabálysértés elbírálása a rendőrség szabálysértési hatóságainak hatáskörébe tartozik.

Új, elzárással is büntethető szabálysértésként vezeti be a törvény a közérdekű üzem működésének megzavarását. Ezen új szabálysértést az követi el, aki szándékosan vagy gondatlanságból a közérdekű üzem működését úgy zavarja meg, hogy azzal nem okoz jelentős mértékű üzemzavart, és szándékos elkövetés esetén 50 ezer forintnál kisebb kár keletkezik. A szabálysértés elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik, a rendőrség bírósági eljárást előkészítő eljárást folytat.