Hírek

Számoljon, jön a nyugdíjemelés!A nyugdíjemelés a 2016. január 1-je előtt megállapított, vagy folyósított öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, szülői nyugdíjat, árvaellátást, baleseti hozzátartozói nyugellátást érinti.

Ugyancsak 1,6 %-kal emelik az újévtől a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadék, valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadéka is. Az éves emelés kiterjed a korhatár előtti ellátásra, a szolgálati járandóságra, az átmeneti bányászjáradékra, balettművészeti életjáradékra is.

Szintén 1,6 %-kal emelkednek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, azaz a rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás. Kiterjed az emelés a baleseti járadékra, bányászok egészségkárosodási járadékára is.

A nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedik több más ellátás is, így a fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka is. De emelkedik néhány speciális ellátás is, így a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás, a polgármesterek közszolgálati járadéka, a honvédek kiegészítő rokkantsági és hozzátartozói támogatása és a rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatás is, valamint az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelések is.

Olyan is előfordulhat, hogy egy személy egyidejűleg több olyan nyugellátásban, egyéb ellátásban részesül, amelyre a nyugdíjak és egyéb ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya kiterjed, ebben az esetben az érintett ellátásokat külön-külön kell emelni. Több jogosult esetén meg kell osztani az özvegyi nyugdíjat, illetve a szülői nyugdíjat a jogosultak között, ekkor a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

2016. január 1-jétől a saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj havonta 86 ezer 335 forint összeghatárig folyósítható együtt. A rokkantsági járadék összege 33 ezer 930 forintról 34 ezer 475 forintra emelkedik. A nyugdíjemelést külön nem kell kérelmezni.

Az érintettek januárban már a megemelt összegeket kapják.