Makó

“Lázongókat” is megfékeztek


Búz Csaba – Bercsényi dandár


A missziós követelmények teljesítését követően a kontingens minden tagja részt vett a dóci lőtéren tartott lövészeteken, ahol a nem háborús műveleti feladatokra készültek fel a katonák.

Az úgynevezett békefenntartó lőgyakorlatok során elsősorban az ellenség harcképtelenné tétele, illetve a lázongó tömegből a hangadók „kiemelése” volt a cél. A lövészet sajátosságát az adta, hogy a katonáknak a béketámogató tevékenységre készülve – lehetőleg emberi élet kioltása nélkül – fegyverrel kellett „megoldani” a feladatokat.

A KFOR – Kosovo Force – felkészülés folytatásaként a tantermi előadásokon a résztvevők meghallgatják majd az elméleti ismereteket és a műveleti területre jellemző sajátosságokat, illetve megkezdődnek a speciális (vezetési gyakorlat, egészségügyi felkészülés) foglalkozások is.

A KFOR az ENSZ határozata alapján kezdte meg működését 1999-ben. A Magyar Honvédség katonái a NATO parancsnokság alatt működő nemzetközi békefenntartó haderő részét képezik, feladatuk a biztonság és a rend fenntartása. A KFOR Harcászati Tartalék Zászlóalj (KFOR Tactical Reserve Manoeuvre Battalion – KTM) legfőbb rendeltetése az utak járhatóságának biztosítása egész Koszovó területén, illetve a jelenlétfenntartó járőrtevékenység.

2014 augusztusában a Magyar Honvédség növelte a Koszovóban állomásozó katonáinak létszámát, így Magyarország már közel 350 békefenntartóval van jelen a balkáni országban.