Hírek

Ezer hektárra lehet licitálni Makó térségében


MH


Az elővásárlási jogával élni kívánó gazdáknak nem kell részt venniük az árverésen ahhoz, hogy hitelt igényelhessenek. A hitelfelvételnél annak a földművesnek is csak 10 százalék önerővel kell rendelkeznie, aki az árverezett föld használati jogával bíró mezőgazdasági vállalkozásnak legalább 25 százalékban tulajdonosa. Kevesebb önerő mellett juthat hitelhez tehát, aki a föld haszonbérlője, vagy arra már megkötött jövőbeni szerződéssel rendelkezik, a művelésére megbízási szerződése van, vagy a földhasználati joggal rendelkező társaságnak legalább negyedrészben tulajdonosa. Minden más esetben az önrész a vételár 20 százaléka.

A Budapest Bank fiókhálózatában elérhető NHP-MFB földhitel iránt fokozott az érdeklődés. Az összes kiadott hitelígérvény összege már meghaladta a 170 milliárd forintot. A ténylegesen folyósított hitelek összege ugyan szintén magas, de a kiadott hitelígérvények összegénél alacsonyabb lesz, mivel az egyes földrészletekért több földműves is versenybe száll, és az igénylést benyújtók közül végül többen kevesebb hitelt vesznek fel, vagy egyáltalán nem is folyamodnak kölcsönért.