Hírek

Első fokon nem bántalmazta diákját a kiszombori tanár


Korom András – Makó


A vádirat lényege szerint H. Sándor Tamás tavaly május hó 16-án a kiszombori általános iskolában általa tartott testnevelés órán a kiskorú sértettet a tornateremből kiküldte az ellenőrző füzetéért, mivel a gyermek futás közben egy zsámolyba belerúgott. A sértett elindult, azonban kifelé menet a jobb keze középső ujját felemelve a vádlott felé mutatott. Ezt követően a vádlott a sértett után ment az üres folyosóra, ahol a gyermeket a nyakánál fogva egy ízben a falhoz szorította kezével, miközben emelt hangon, indulatosan beszélt hozzá. A vádlott, aki cselekményét közfeladata ellátása során valósította meg, a bántalmazást követően a sértettet visszaküldte a testnevelés órára. A bántalmazás következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

A mai tárgyaláson dr. Lakatos Lajos Sándor bíró meghallgatta a 14 életévét már betöltött fiút is, aki fenntartotta korábbi rendőrségi vallomását, melyben azt mondta: úgy érezte büntetésül kellett tovább futnia az órán, ezért mérges lett, s belerúgott egy tornatermi zsámolyba. Erre a tanár rászólt, mire ő bemutatott neki. A tanár erre kiküldte az ellenőrzőjéért, majd utána ment, ordított vele és a nyakánál fogva a falhoz nyomta.

A tanár folyosón történtekről azt mondta, hogy a 165 centi és 93 kilós fiú odakinn feléje rúgott, s erre ő védekezésként eltolta magától.

A bíróságra beidézett orvosszakértői szavaiból az derült ki, hogy a gyermek nyakán szerzett könnyű sérüléseit csak egy-két másodperces érintés, illetve a pólója e miatti nyomása is okozhatta.

Az orvosszakértő ismertette szakvéleményét a gyermek sérüléseiről.

Az ügyész a vádbeszédében a vádlottra felfüggesztett börtönbüntetést kért, véleménye szerint a tanárra nem jelentett veszélyt a gyerek rúgása, illetve a pedagógusoktól nem fogadható el, hogy a gyerekeket nyakuknál fogva a falhoz szorítsák. A sértett védője is csatlakozott ehhez az indítványhoz.

A védő a vádlott felmentését kérte büntethetőséget kizáró ok, így azért, mert az esetnek nem volt szemtanúja, a sértett gyermek szavahihetősége megkérdőjelezhető, illetve az korábban a társait is bántalmazta.

A bíróság ítéletében felmentette H. Sándor Tamást mindkét vádpont alól. Az indoklásban többek közt kifejtette, hogy a vádlott jogos védelmi helyzetben volt, amikor a sértett megpróbálta megrúgni, ugyanis a társainál jóval fejlettebb diák elegendő fizikai erővel rendelkezett, hogy kárt okozzon a vádlottban. Az orvosszakértő is azt támasztotta alá vallomásában, hogy a vádlott nem lépte a védekezés arányosságának követelményét.

Az ítélet nem jogerős, ugyanis az ügyész három nap gondolkodási időt kért, míg a vádlott, a védő és a sértett védője az ítéletet tudomásul vették.