Hírek

Csanádpalotai döntések


MH


A képviselő-testület tegnapi ülésén döntött arról, hogy az önkormányzat illetékességi területén egészségügyi alapellátást egyéni vállalkozóként végző háziorvosok és fogorvosoknak jövőre a mentesülnek az iparűzési adó fizetési kötelezettség alól.

Az ülésen módosították a települési támogatásról szóló helyi rendelet is, melyben újabb rendkívüli települési támogatási formákat vezettek be. Ennek köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy az újszülöttek, a 18 év alatti gyerekek és a 65 év feletti időskorúak is 10-10 ezer forintos támogatásban részesüljenek decemberben. Ez utóbbi két korcsoport 5-5 ezer forint értékű természetbeni támogatásban részesülhet. Az önkormányzat idén is igényelte a központi költségvetés által biztosított kiegészítő támogatást a szociális célú tűzifára, melynek eredményeként 230 család fél-fél köbméter tűzifát kaphat támogatásként.

Befejeződött az önkormányzat által fenntartott 16 személyes, átmeneti elhelyezést biztosító bentlakásos „Naplemente” Idősek Gondozóházánál a közel 23 millió forintos felújítása.

Kívül-belül megújult a gondozóház.

A KEOP program keretében 7 intézménynél került kiépítésre a fotovoltaikus rendszer, az intézményeknél saját áramtermelő napelemeket szereltek fel, közel 45 millió forint értékben.

A szennyvízberuházással nem érintett belterületi utakon, összesen 800 méteren végeztek aszfaltozást, míg útalapot 500 méteres építettek ki. A belterületi belvízelvezető csatornahálózaton is volt felújítás, fejlesztés, a csatorna burkolása közel 1500 méter hosszan végezték el.

Folyamatban van a Csanádpalota – Kövegy kerékpárút építése, mely befejezése december végére várható.