Makó

Nő az esély a Marosmenti Szociális IntézménybenA 2015. október 30-i teljesítési dátumú sikeres pályázat célja a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli roma emberek, elsősorban roma nők társadalmi befogadásának és foglakoztatásának javítása a szociális ellátórendszer intézményeiben történő foglalkoztatásuk támogatásával. A Projekt megvalósítását az Európai Unió támogatta.

A program a roma önazonosságukat vállaló személyek foglalkoztatásán keresztül a szociális szolgáltatások fejlesztéséhez is hozzájárul.

Mindez elősegíti a roma közösségek és a szociális intézmények közötti kapcsolat megerősítését, illetve a szolgáltatáshoz való hozzáférést is javítja a korábban nem megfelelően elért területeken. Köztudott, hogy a leginkább rászoruló, képzetlen, tartós munkanélküli, szegregált körülmények között élő személyek, köztük a romák sok esetben nem jutnak hozzá a szociális és gyermekjóléti alap- és szakellátásokhoz, illetve nem rendelkeznek kellő információval azok elérhetőségéről és a lehetőségekről.

Nagyon fontos, hogy a roma emberek foglalkoztatása csökkentheti a velük szemben érzett előítéleteket is. Hosszú távon fontos cél, hogy a pályázati pénz hozzájáruljon a bevont személyek munkaerőpiacon való tartós elhelyezkedéséhez.

A Maros Menti szociális Intézmény programja résztvevőjének sikerült visszaintegrálódnia a munkaerőpiacra, megtörtént a beilleszkedés. Tervben van az is, hogy a kötelező továbbfoglalkoztatást követően is folyamatos munkát biztosít neki az intézmény.

A Maros Menti szociális Intézménynek tehát sikerült a programba bevonni egy hátrányos helyzetű, regisztrált álláskereső, roma önazonosságát vállaló nőt, akit eredményesen segített a megfelelő oktatással, képzéssel is.

A projekt keretén belül 10 hónapos támogatott foglalkoztatás valósult meg, 2 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. A munkába járás mellett a munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételeket is biztosította a program – például munkaruha, irodabútor, IT eszközök.