Makó

Erdélyi adományúton a makói máltaisok


Oláh Nóra – Makó


– A Magyar Máltai Szeretetszolgálat makói csoportja önkéntes munkája a határokon túl is átível, így az erdélyi tömb-, és szórványmagyarság támogatása is fontos célkitűzésünk – fogalmazott Kómár Mátyás önkéntes, a makói csoport tagja.

A kinti gazdasági helyzet sajnálatos következménye, hogy sok helyen a gyerekek és az idősek maradtak otthon, mialatt a szülők Európa más államaiban próbálnak pénzt keresni.

Az idei adományútnak két fő célja volt. Az egyik a dévai gyermekotthon, a másik Felvinc és a bágyoni idősek otthona, Torda közelében. Az előbbivel már több, mint öt éves a kapcsolat, az utóbbival – mely szintén főleg adományokból tartja fenn magát – egy évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot a csoport.

Az út szervezése már hetekkel korábban megkezdődött. A támogatóknak köszönhetően és a kéréseknek megfelelően, többféle adomány gyűlt össze. Ezek eljuttatásához a régió rendelkezésre bocsátotta a mikrobuszát, így megkönnyítette a nagy mennyiségű adomány célba érését. A szervezésben részt vettek a csoport önkéntesei.

– Külön köszönet illeti az adományok összeszedésében segítő Sánta Józsefet és kedves feleségét, akik segítettek a felajánlott holmik beszállításában a Liget utcai Máltai Házba, tette hozzá Kómár Mátyás.

Élelmiszert, elsősorban jó makói zöldségféléket, tisztítószereket, vitaminokat, gyógyászati segédeszközöket vitt magával a csoport. Az előbbieket helyi termelők (Kádár József, Kiss Attila Levente), a többit magánszemélyek és az egyik cég képviselői ajánlották fel.

Az október végi, egy napos utazás nagyon jó hangulatban telt; az örömmel vitt adományok szíves fogadtatásban részesültek. A kis küldöttség tagjai a makói csoport önkéntesei és támogatói voltak. Legfiatalabb segítőként Kiss Luca, egy másodikos SZIGNUM-os diák tartott a csapattal, aki nagy lelkesedéssel segített, rajzával és természetes gyermeki jókedvével mosolyra derítette az otthon megfáradt lakóit is.

Déván Nagyfalusi Éva kalauzolásával sikerült betekintést nyerni az alapítvány életébe. Felvincen, a helyi magyarság jeles képviselője – a makóiak által is ismert és nagyra becsült – Sipos László grafikus műtermét látogathatta meg a makói csoport.

Másnap pedig a bágyoni idősek otthonában kézbesítették az adományokat. Az otthon lakói és munkatársai nagy szeretettel fogadták a delegációt. Rövid beszélgetést követően Mátyás király szülővárosa, Kolozsvár következett a programhelyszínek sorában. Itt, a híres Szent Mihály templomban szentmisén is részt vettek a makóiak.

 Fotó: Kómár Mária

– A magyar Himnuszt együtt énekelni a kinti honfitársakkal, felemelő és megrendítő élmény volt. Üres csomagtartóval, kissé elfáradva, de lélekben és szellemben meggazdagodva tértünk haza, emlékezett vissza Kómár Mátyás

A máltaisok útja további fotókon itt látható.