Hírek

Fogolyzendülés Nagyfán


MH


A Csongrád Megyei Főügyészség azért indítványozta a gyanúsítottak előzetes letartóztatásának elrendelését, mivel az ügyészi álláspont szerint megalapozottan gyanúsíthatóak azzal, hogy közülük nyolcan október hó 22-én 22 óra 30 perc körüli időben a Nagyfai Idegenrendészeti Őrzött Szálláshely egyik zárkájában elhatározták, hogy magukat elbarikádozzák, és éhségsztrájkba kezdenek a fogvatartásukkal kapcsolatos elégedetlenség okán. Ennek érdekében a zárkában lévő fém lecsavarozott emeletes ágyat felfeszítették, majd kettétörték, és azzal a befelé nyíló zárkaajtót eltorlaszolták. A reggeli szolgálatátadás során a büntetés-végrehajtási őrök a zárkába nem tudta bemenni. Ezt követően folyamatos tárgyalások kezdődtek a bv. Intézet vezetői, a rendőrség és a migránsok között, melynek híre a többi szektorban is elterjedt, melynek hatására folyamatos hangoskodás, kiabálás kezdődött a többi szektorban is. A rendzavarás során két további gyanúsított a zárkájának ablakát kitörte. Ezidáig ismeretlen gyanúsítottak a rendzavarás során több ajtó és ablaküveget kitörtek, valamint a fűtésrendszert is megrongálták, melynek következtében a fűtésrendszerben lévő víz a szektorokba kiömlött, így az egész körletet áramtalanítani kellett.

A folyamatos tárgyalások hatására október hó 23. napján 22 óra körüli időben a rendzavarás kezdetéül szolgáló zárka eltorlaszolását a gyanúsítottak megszüntették, majd a körlet teljes kiürítését követően az elrendelt riadó lefújásra került. A gyanúsítottak cselekménye folytán az azonos körleten elhelyezett 71 idegenrendészeti őrizetes többsége a nap folyamán elhúzódó, ismétlődő jelleggel – pontosan meg nem határozható személyi körben – a fogvatartás rendjét súlyosan veszélyeztető nyílt ellenszegülést tanúsított.

Az elsőfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy a gyanúsítottak esetében megvalósulni látszó bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlya (kettő évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő), az ellenszegülés kiváltó oka, a fogvatartásuk alapjául szolgáló cselekmények jellege alapján megalapozottan lehet tartani attól, hogy szabadlábra kerülésük esetén a hatóságok elől megszöknének, vagy elrejtőznének. Alappal lehet következtetni továbbá arra is, hogy a fogolyzendülésben résztvevő további személyekkel való összebeszélésük folytán a bizonyítási eljárás megnehezítésére, meghiúsítására törekednének, ezért előzetes letartóztatásuk mindenképpen indokolt.

A bíróság döntését az ügyész tudomásul vette, míg a gyanúsítottak és védőik fellebbezést jelentettek be, így a végzések nem jogerősek.