Makó

Lázár János Csirik Lászlót ajánlja


Korom András – Ambrózfalva


Az ambrózfalvi faluház nagytermében közel ötven érdeklődő részvételével ma este rendezett lakossági fórumon Csirik László független polgármesterjelölt elmondta: megválasztása esetén folytatni fogja elődje, a nyáron elhunyt Perleczki Béláné a falu érdekében megkezdett munkáját. Élni fog a település fejlesztése érdekében mindazokkal a lehetőségekkel, melyeket az uniós támogatások biztosítanak, hogy a község vonzó legyen a fiatalok számára. Szerinte ebből a szempontból a legfontosabb a munkahelyteremtés. A következő évek feladatának tekinti a közösségi épületek energetikai korszerűsítését, illetve a belterületi utak rendbetételének folytatását.

Lázár János, a térség országgyűlési képviselője arra kérte az ambrózfalviakat, hogy vasárnap minél többen menjenek el szavazni, bárkire is akarják a voksukat adni. Felidézte, hogy Perleczki Béláné megválasztásakor a falu csődben volt, ezt a volt polgármester jelentős kormányzati segítséggel tudta rendbe tenni. Ambrózfalvára az utóbbi másfél évben 40 millió forint kormányzati támogatás érkezett, ebből 12 millió az utak fejlesztésére.

Lázár János elmondta, a megyei településfejlesztési terv szerint Ambrózfalvának 2020-ig 100 millió forint fejlesztési összeg jut. Ehhez csak az kell, hogy a polgármesterrel együttműködő képviselő-testület a helyben élőkkel közösen kigondolja, hogy ezt az összeget mire szeretné elkölteni. Felhívta a figyelmet arra, hogy csak az összefogással lehet eredményeket elérni.

– Egy kistelepülés számára kifejezetten fontos a gyerekeket ellátó oktatási, nevelési intézmények helyzete. Minden infrastrukturális és logisztikai feltételt meg kell teremteni, hogy a gyerekek helyben, vagy a közeli településeken színvonalas alap- és középfokú oktatást kapjanak – mondta Lázár János, aki hangsúlyozta: az országnak szüksége van a jól képzett munkaerőre, a munkaerő-tartalék pedig a keleti megyékben van.

Szólt arról is, hogy sok kistelepülés, így Ambrózfalva is elöregszik, ezért a helyi közösségnek az egészségügy és a szociális ellátás szervezésével ki kell vennie a részét az idősekért való felelősségvállalásból.

A térség országgyűlési képviselője jó szívvel ajánlotta az ambrózfalvi választópolgároknak Csirik László független jelöltet a falu polgármesterének, aki már hét alkalommal vett részt helyhatósági választásokon és bebizonyította, a helyi közösség érdekeit szolgálja.