Makó

Húsz éve melegít a kisteleki Napsugár


MH – Kistelek

A Rózsaliget kollégium dísztermében rendezett ünnepségen Sándor Györgyné idősek napi versét szavalta el, majd Kerepeczki Magdolna megbízott igazgató mondott köszöntőt.

Juhász Tünde kormánymegbízott ünnepi beszédében elmondta: Ez a bentlakásos intézmény éppen két évtizede lát el pótolhatatlan feladatot az időskorúak gondozása terén. Hozzátette: “Amikor aktív idős korról beszélünk, azon azt is értjük, hogy az évek múltával nem kevésbé, hanem még tudatosabban éljük meg mindazt, amit az élet tartogat úgy a családban vagy a társadalomban, mint a kisebb közösségekben. Önök e korcsoport azon jeles képviselői, akik igenis aktívan élik a mindennapokat: szavalnak, énekelnek, táncolnak, képzőművészeti tárgyakat készítenek, kirándulnak.

Azt mondta, hogy ez a sokszínűség egyrészt azt igazolja, hogy az itt élők minden nap nyitottak arra, hogy lélekben gazdagodhassanak másrészt pedig azt, hogy ebben az intézményben ehhez minden rendelkezésükre áll – folytatta köszöntőjét Juhász Tünde. – “Az épület az elmúlt húsz év alatt folyamatosan fejlődött, sokat változott annak érdekében, hogy Önök minél kényelmesebb környezetben tölthessék mindennapjaikat. Az intézményvezetésnek és a gondozóknak köszönhetően sok a szórakozási lehetőség, rengeteg az olyan közös program, amely alkalmat teremt a szabadidő aktív eltöltésére.”

A kormánymegbízott szerint példaadó az a szolgálat, amit a gondozók az intézmény lakóiért tesznek és példaadás az idősek életszeretete is. “Önök azok, akikről a fiatalabb generáció példát vehet, akikből erőt meríthet.” – fordult az idősekhez, majd így folytatta: “Köszönet illeti az itt dolgozókat, akik a minőségi gondoskodásra, a szeretetteljes ápolásra és családias légkör megteremtésére nem csak törekednek, hanem meg is valósítják azt. És köszönteni illik az életet örömmel megélő időskorúakat, akik a fiataloknál sokkal jobban tudják, hogy az Életet élni kell, és hogy milyen minőségben tesszük, az nagyrészt rajtunk múlik!”

Juhász Tünde a jeles évfordulóhoz és a következő húsz évhez is sok sikert kívánt, s az otthonlakóknak hasznos időtöltést, nagyon kellemes szórakozást, és nem utolsó sorban további jó egészséget, hogy minél több, ehhez hasonló, élménydús napban legyen közösen részük!

Az ünnepségen Farkas Sándor országgyűlési képviselő, dr. Berta Árpádné, az SZGYF Csongrád Megyei Kirendeltség igazgatója, Nagy Sándor Kistelek polgármestere is megosztotta gondolatait a résztvevőkkel.

Az ünnepség résztvevői egy a 20 év pillanatképeiből összeállított filmet tekintettek meg . Majd kulturális műsor következett, melynek keretében fellépett a Nosztalgia néptánc együttes és a lakók ülő és esernyős tánccal. A Tarka-barka énekkar és Gulyás Brigitta dalokkal, Szilágyi Jánosné, Dobó János, Hoppenthaler Istvánné pedig verssel kedveskedett a megjelenteknek. A dolgozók tapsolós előadással és matróztánccal készültek, a lakók pedig a Didergő Királyt is megelevenítették.

Az aulában az otthon lakói és dolgozói munkáiból nyílt kiállítás.