Makó

27 millió a hátrányos makói gyerekek integrációjáraA hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrációját kívánták mélyíteni, elsősorban olyan tevékenységek megvalósításával, amelyek a gyerekeket és családjaikat közös színtérre hozzák az intézménnyel. Az együttnevelés ilyen formái erősítették a kapcsolatot a család és iskola között a minél közvetlenebb és hatékonyabb együttműködés érdekében. Emellett a projekt adta lehetőségeknek köszönhetően az intézmény 5 pedagógusa vett rész képzésen, hogy minél sikeresebben tudjon reagálni és megoldást találni a mindennapok pedagógiai gyakorlatában kialakuló helyzetekre.

A „Horizont Hónapok a Holnapért” programsorozat beindításával cél volt az intézménybe járó tanulók iskolai sikerességének javítása, biztosítása; a közösségi élet fejlesztése, a közösség, mint személyiségformáló erő ösztönzése.

A pályázatból támogatható tevékenységekkel a tanulók számára hasznos szabadidő eltöltési lehetőségeket kínáltak. Teret biztosítottak a fiatalok önszerveződésére, felelősségteljes társadalmi szerepvállalására. Kiemelt figyelmet fordítottak az iskolafokozatok közötti átmenetek támogatására: az óvoda-iskola átmenet gördülékennyé tételére, a nyolcadikos tanulók pályaválasztásának segítésére. Az elnyert támogatási összeg biztosította az anyagi hátteret a hagyományos iskolai rendezvények színvonalas megtartásához, amelyek megvalósításában aktív, hangsúlyos szerepet kaptak a szülők és az iskolával együttműködésben egyéb szervezetek.

A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával összesen 26,99 millió valósult meg.