Hírek

A makói gumigyár vízszennyeződéséről


Alább olvasható a ContiTech mostani, illetve az Alföldvíz Zrt. a történtek idején a makóiak tájékoztatása érdekében kiadott közleménye.

“A makohirado.hu oldalon 2015.07.16-án 16:07-kor feltett “Gyulladást okozó baktériumokat találtak a gumigyár belső vízhálózatában” című cikk több megalapozatlan feltételezést is tartalmaz, mely miatt a következőket nyilatkozzuk a munkatársaink és lakosság teljes körű informálása érdekében:

A vízminőséggel kapcsolatosan felmerülő problémát a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. jelezte 2015.07.14-én mind az Alföldvíz Zrt, mind pedig az érintett hatóságok felé, miután a belső vízhálózat egyik pontján egy jogszabályi határértéket meghaladó értéket mért.

Cégünk rendelkezik saját kúttal, melyet az érvényes vízjogi üzemeltetési engedélye szerint működtet, a kútból kinyert vizet csak a termeléshez szükséges technológiai víz céljára hasznosítja. Ez az engedély részletezi azt, hogy a technológiai vízhálózatnak és a közszolgáltató által biztosított ivóvíz hálózatnak nem lehet közös pontja.
Fentieket az ÁNTSZ 2015.07.16.-i ellenőrzése is alátámasztja.

Vállalatunk érdeke, hogy telephelyén az ivóvíz teljes mértékben megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, ennek érdekében együttműködik a hatóságokkal és a közszolgáltatóval is.
Várjuk a közszolgáltató Alföldvíz Zrt. tájékoztatását a vízmintavételek eredményéről, valamint arról, hogy mi okozta a határérték feletti mikroorganizmus mennyiséget a vízellátó rendszerben.
A vizsgálati eredmények megérkezéséig pedig kérjük a további megalapozatlan feltételezések közlésének mellőzését!

Makó, 2015.július 20.
Tisztelettel,
Seres Attila
Munka-, Tűz-, és Környezetvédelmi főosztályvezető
ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.”

Az Alföldvíz Zrt. közleménye:

“Tájékoztatás a Makó, Continental gumigyár Pseudomonas aeruginosa szennyeződésével kapcsolatban

A gumigyár belső hálózatának szennyeződéséről 2015.07.14-én reggel 9.00 órakor, telefonon értesültünk. A gumigyár munkatársa tájékoztatott arról, hogy egy épület használatba vételi engedélyezése kapcsán megvizsgálták a belső hálózatukon szolgáltatott víz minőségét, amelynek során több ponton észlelték a Pseudomonas aeruginosa mikroorganizmus megjelenését. Az ügy megoldása érdekében a gumigyár munkatársaival, Seres Attila és Miskolczi Zoltán urakkal folyamatos telefonos egyeztetést folytattunk 2015.07.14-én.

A nevezett komponens határérték túllépése az ivóvíz minőség ellenőrzésére vonatkozó, 201/2001. (X.25.) kormányrendelet értelmében kifogásolt minőségű ivóvíz minősítést eredményez, tehát az üzemeltetőnek intézkedéseket kell tennie, de az ivóvíz felhasználhatóságát nem kell korlátozni.

Az érintett komponens vonatkozásában a népegészségügyi hatóság által jóváhagyott ütemtervnek megfelelően 2015.05.04-én vizsgálatokat végeztünk az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett közüzemi hálózati mintavételi pontokon, valamint 2015.07.01-én az átmeneti vízellátást biztosító AsR konténernél. A vizsgálatok minden mintavételi ponton megfelelő eredményt jeleztek. Az ütemterv szerinti következő vízminőség vizsgálatot 2015.07.27-én fogjuk elvégezni, de tekintettel a gumigyár belső hálózatán észlelt szennyeződésre, a probléma eredetének lehatárolása érdekében a bejelentést követően haladéktalanul megrendeltük a kontroll vízmintákat. A laboratórium visszajelzése alapján 2015.07.15-én kerülnek elvégzésre a vizsgálatok.

A vízmintavétel keretében ellenőrizni fogjuk az üzem környezetében található közkifolyó, valamint a víztorony, az AsR konténer, a Lonovics sgt. 24. sz. alatti vízmű telep és a víztermelő telepen található víztárolók vízminőségét.

Figyelembe véve azt, hogy a Continental Contitech Fluid a szolgáltatási pontot követően, a házi ivóvízhálózatán lévő csapolási helyein vette a mintát és Ő a házi ivóvízhálózatnak az üzemeltetője, valamint az üzem rendelkezik saját kúttal, feltételezhető, hogy a szennyezés nem a közüzemi hálózaton szolgáltatott víz minőségéből ered. A fent részletezett hálózati mintavételek és vizsgálatok alapján lesz megállapítható a szennyezés eredete.

Függetlenül attól, hogy az észlelt probléma a gumigyár belső hálózatának, esetleg saját kútjának minőségével is összefüggésbe hozható, valamint az elosztóhálózaton végzett vizsgálatok nem jelezték a nevezett komponens határérték túllépését, az érintettek megnyugtatására szivacslövedékes hálózat tisztítást fogunk végezni az üzemet ellátó vízhálózat szakaszokon, 2015.07.15-én éjszaka. A hálózat tisztítás időpontjáról telefonon és elektronikus levélben is tájékoztattuk az üzem illetékes munkatársát, Seres Attila urat.

Az esetleges további intézkedések szükségességéről a vízminőség vizsgálati eredmények rendelkezésre állása követően tudunk dönteni.

Hódmezővásárhely, 2015. július 15.
ALFÖLDVÍZ Zrt.”