Hírek

Szülőfaluja díszpolgára lett a földeáki plébános


Katona Pál 12 éves volt, amikor családjának az úgynevezett csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény miatt hátra kellett hagynia házát és át kellett települnie Magyarországra. Pitvarosra telepítették a családot, ahol négy év alatt végezte el a nyolc osztályos általános iskolát, majd Kecskeméten tanult a piaristáknál. Elmondása szerint édesapjának köszönhetően lett pap, vallásos neveltetést kapott. Bár bejárta Európát, a Szovjetunióban is élt, szeretett szülőfalujától sosem szakadt el, pappá szentelése után első szentmiséjét is ott tartotta 1962-ben, ahogy aranymiséjét is.

A vízkeleti ünnepségen.

Életútjának, munkásságának elismeréséül a nyolcvan százalékban ma is magyarok lakta szlovákiai település polgármestere és képviselő-testülete július 4-én díszpolgári címmel tüntette ki. Az ünnepségen részt vett Farkas Éva Erzsébet polgármester is, aki Lázár János országgyűlési képviselő gratuláló szavait is tolmácsolta. „Minden közösségnek szüksége van olyan karizmatikus egyéniségekre, akik jó példát mutatva járnak elől az ott élők számára. Katona Pál saját közösségén belül ilyen személyiség, aki keresztényi jámborságával, hazaszeretetével és közösségépítő tevékenységével segített, és segít ma is megteremteni és fenntartani egy virágzó, értékeken alapuló közösséget. Élete során a nehézségeket emelt fővel és kitartással kezelte és a Jóistenbe vetett hite sugárzik minden cselekedetében. E példamutatása által reményt adott mindazon híveknek, akik életük útján megoldhatatlannak tűnő nehézségekkel találták szemben magukat.” – állt abban a levélben, amelyben a Miniszterelnökséget vezető miniszter elismerését fejezte ki az esperesnek.

Farkas Éva Erzdébet személyesen is kötödik Pál atyához. – Irodalmi olvasókörödnek én is tagja lehettem egykor Makón, akkor még vőlegényemmel. 25 évvel ezelőtt Te szolgáltattad ki számunkra a házasság kötelékének szentségét, majd gyermekünket a keresztségben Te részesítetted. 25 év után együtt jöttünk el hálát adni Érted. Makó város vezetőjeként képviselőtársaim, s a város közössége nevében köszönetem fejezem ki 38 évi plébánosi, 32 évi esperes-plébánosi szolgálatodért – mondta köszöntőjében.