Hírek

Sánta Sándort választották Makó díszpolgárává


Korom András – Makó

A mai testületi ülésen Sánta Sándor napirend előtti felszólalásában felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzati bérlakások odaítélésének gyakorlata kritikát kapott, s nem először szóba került, hogy nagyobb rendszerbe foglalják a makói lakáskoncepciót. A Honvédban kialakult helyzet véleménye szerint összefügg a leendő lakásprogrammal. Azokat kellene segíteni helyben marasztalni felújítási segítséggel, akik most a belvárosban kapnak lakást – mondta.

Farkas Éva Erzsébet polgármester erre reagálva közölte a 210 önkormányzati bérlakás jelentős hányada nagyon rossz állapotban van, 195-öt adtak bérbe eddig, 15 azonban emiatt egyelőre nem adható ki. Hozzátette, hogy a lakáskérelmek elbírálása előtt környezettanulmány készült az igénylő családnál, hogy valóban rászorultak el.

– Valóban egységes lakáskoncepciót kell kialakítani, az állagmegújítással és a kiutalásokkal kapcsolatban – mondta, s kezdeményezte, hogy legkésőbb szeptember végén kerüljön a testület elé az új lakáskoncepció, a képviselők és kisebbségi önkormányzat képviselőivel egyeztetve, s hozzanak létre lakásügyi bizottságot is.

Szintén napirend előtt ajánlott fel képviselői alapja terhére 50-50 ezer forintot a volt Bajza iskola udvarán létrehozandó extrém sportpálya létesítésére Zeitler Ádám (Jobbik), Weszelyné Végsheő Henriett (Fidesz) és Czirbus Gábor (Fidesz), annak érdekében, hogy az még idén nyáron elkészülhessen.

Kisebb vitát váltott ki a menekültkérdés, annak ellenére, hogy a makói térséget közvetlenül nem érint, hiszen nem itt húzódik a magyar-szerb határ.

Hadik György (Fidesz) a Gyurcsány idejében a határon túli magyarok kettős állampolgárságát elutasító ellen kampányban hangoztatott jelszavakat vetette össze a Gyurcsány Ferenc vezette DK mai, a menekülteket befogadó, a kormány óriásplakátjaival kapcsolatos makói akciójával.

Zeitler Ádám szerint Gyurcsány Ferenc mindkét esetben tévedett. Török Miklós (DK) képviselő pedig azt mondta: – Nekünk is fáj a 2004-es a szavazás (mely végül elutasította a kettős állampolgárság bevezetését – a szerző), Gyurcsány pedig bocsánatot kért mindazoktól, akiket akkor megbántott. Semmiféle ellenérzésem nincs a határon túli magyarok, de a mostani menekültek iránt sem. Jézust idézte, amikor éhes voltam enni adtatok,,, s közölte szeretné, ha ebben a keresztényi szemléletben gondolkodnának a makói testület tagjai is.

Kovács Sándor képviselő felhívta Török Miklós képviselőtársa figyelmét arra, hogy a pártja 2004-ben és most is téved ez ügyben. A kormány óriásplakátjai letakarása pedig szervez folytatása Lázár János választási plakátjai megrongálásának.
Weszelyné Végshő Henriett azt mondta Török Miklósnak: – Amíg van éhező család az országban, s nincs sok embernek munkája, addig sajnáljuk a menekülőket, de nem javaslom, hogy beengedjük őket. Ha a képviselő gondolja, a házába nyugodtan befogadhatja őket.

Hadik György újra szót kapva elmondta, véleménye szerint a menekülők nem ismerik a Török Miklós által idézett jézusi mondást, hiszen muszlimok. – Érvényes iratokkal jöjjenek, de a zöldhatáron. Köztük bűnözők is vannak. Elsősorban a saját szegényeinket kell támogatnunk – hangsúlyozta.

Erre a polgármester megkérte a testület tagjait, hogy vallási kérdésekről ne polemizáljanak azt hagyják meg a teológusoknak!
Török Miklós erre azzal reagált, hogy az óriásplakátok a magyaroknak szólnak, hiszen magyarul vannak. ezért a szlovákiai és erdélyi magyarok is magukra vették. A mohamedánok Jézust elismerik és az evangéliumot is tisztelik – tette hozzá.

A testületi ülésen álland részvételi joggal jelenlévő Kiss Attila (Jobbik) megyei képviselő felszólalása meglepte a polgármester. A megyei képviselő ugyanis egy abszolút helyi témát tett szóvá, mégpedg azt, hogy a Maros-parton vasárnap az egyik makói gyár tartott zártkörű rendezvényt. Szerinte ezzel az ideérkező látogatókat és a makói családok pihenését akadályozták.

A polgármester elmondta, a cég (egyébként a Givaudan-napról volt szó – a szerző) egyedi kérelmet nyújtott be, melynek ő adott helyet, s ki is fizette a Városgazdálkodási Nkft-nek a bérleti díjat. Ráadásul 1200-an vettek azon részt, zömében makói családok.

A testület zárt ülésen döntött arról, hogy az idén Sánta Sándor háziorvos/települési képviselő, a város első szabadonválaszott polgármestere kapja meg az augusztus 20-i városi ünnepségen a díszpolgári címet.


A mai nyílt testületi ülés főbb döntései:

– a könyvtár és a múzeum is részt vehet a közfoglalkoztatásban.
– 18 óvodai csoport indulhat ősztől, a testület hozzájárult, hogy az Erdélyi püspök utcai kisdedóvó nagycsoportos csoportja a korábbinál magasabb létszámmal működjék.
– a város csatlakozik a kárpátaljai óvodaépítésért indult mozgalomhoz és gyűjtéshez, valamint a klímavédelmi egyezményhez.
– pályázatot írnak ki a helyi védettséget élvező épületek homlokzatfelújítására.
– felülvizsgálják a helyi esélyegyenlőségi programot.
– bérleti szerződést kötöttek a Marosmenti Extrémsport Egyesülettel, akik határozatlan időre bérbe vehetik a volt Bajza utcai iskola udvarát.