Hírek

77,6 millióval támogatják a nyári diákmunkát


A Nemzetgazdasági Minisztérium ismét elindította a „Nyári diákmunka” elnevezésű, központi munkaerő-piaci programot. Ennek keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények legfeljebb 2 hónap időtartamra, és legfeljebb napi 6 órás munkaidőhöz bérköltség támogatást igényelhetnek diákok foglalkoztatásához. A megyei kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai által megvalósított programra nyújtott támogatás összesen 1,5 milliárd forint. Idén a megyében a program forrása 77 millió forint.

A megyében a diákmunka támogatására a 2014-ben is volt lehetőség. Tavaly a minimálisan bevonandó 345 fős létszámhoz viszonyítva összességében 961 fő bevonása valósult meg a rendelkezésre bocsátott 69 millió 865 ezer forintos keretösszegből. Idén Csongrád megyében a program forrása 77 millió 601 ezer 150 forint. Annak érdekében, hogy a programban idén is minél több diák lehetőséget kapjon lehetőséget korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzésére, előnyben részesül a napi 4 órás, illetve a rövidebb támogatási idejű foglalkoztatás. A célcsoportba azok a 16-25 év közötti, nappali tagozaton tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A támogatással megvalósuló a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 6 órás munkához nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada.
A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán kell jelentkeznie annak érdekében, hogy a regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás ugyanis kizárólag a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható. További részletes tájékoztatásért a helyileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához fordulhatnak az érdeklődők.