Hírek

Képzőművészeti csoportok kiállítása a Hagymaházban


Oláh Nóra – Makó

Személyes élményekkel átszőtt megnyitójában a szépség, a művészet iránti fogékonyságáról, a műalkotásokkal való találkozás kereséséről beszélt Varga Márta; ezt a számára természetesnek tekinthető állapotot, elmondása szerint, diákkori rajzszakkörös élményeinek, valamint a szülői és a tanári bátorításoknak köszönheti. Az alkotómunka lélekemelő szerepe, a lépésről-lépésre való fejlődés öröme, a pályázatokon és kiállításokon való szereplés lehetősége együttesen gazdagítják a személyiséget. Aki zsengébb évei idején közel kerülhetett a művészethez, az később szülőként is az esztétikum tisztelete felé igyekszik terelgetni saját gyermekeit.

A most megnyílt kiállítás a Bartók és az Almási tagintézményben folyó igényes szakmai munkát reprezentálja. A művészetoktatásban részt vevők magas száma (mintegy 180 fő) arról tanúskodik, hogy eredményesen működik a diákok megszólítása és a képzőművészet felé való terelgetése. A Bagolyvár épületében 6 alkotócsoportban, összesen 108 növendék rajzol és fest Bárdi Andrea vezetésével, míg a csanádpalotai és az apátfalvi telephelyen is oktató Bertus-Barcza Anikó az Almásiban két csoport munkáját irányítja. A magas minőséget a különböző országos, megyei, területi és helybeli pályázati sikerek, előkelő helyezések is hűen tükrözik. Mindezek mellett számos kirándulás, tematikus előadás, ünnepi díszletkészítés és tárlatrendezés is kiegészíti a napi alkotómunkát.

A Hagymaház aulájában sorakozó paravánokon elhelyezett képekből is ez a motiváltság és lelkesedés sugárzik; a különböző életkorú növendékek változatos festészeti és grafikai technikákkal fejezték ki érzéseiket és gondolataikat a maguk és a kiállítás nézőinek örömére.