Hírek

Munkáltatói road show Makón


A hátrányos helyzetű álláskeresők elhelyezkedését támogató TÁMOP1.1.2-, illetve az „Ifjúsági garancia” elnevezésű GINOP5.2.1 programokról megyei munkáltatói road show keretében tájékoztatják a foglalkoztatókat minden járási székhely településen a járási foglalkoztatási osztályok munkatársai. Két, aktuálisan elérhető, foglalkoztatást segítő támogatási programra hívja fel a megyei cégek, vállalkozások figyelmét a Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya. Az uniós pályázati források a munkáltatók számára kedvező feltételek mellet segítik olyan személyek esetében a foglalkoztatás bővítését, akik munkaerő piaci szempontok szerint kedvezőtlenebb helyzetben vannak.

 A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság február 25-ei ülésén elfogadta a TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 kiemelt projekt akciótervének módosítását, amely alapján a programot 2015. október 31. napjáig meghosszabbították. A projekt célja a hátrányos helyzetű álláskeresők elhelyezkedésének segítése, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. Emellett 2015. január 1-től elindult a GINOP 5.2.1-14 „Ifjúsági Garancia” elnevezésű kiemelt program, amely a 15-24 év közötti, se nem tanuló, se nem dolgozó fiatalok foglalkoztatását, továbbtanulását kívánja elősegíteni. Csongrád megyét érintően a projekt keretében felhasználható forrás összege összesen 1,362 milliárd forint, amely keretösszeget mintegy 1370 fiatal támogatására kívánunk fordítani. A rendelkezésre álló források lehívását, a foglalkoztatottak bevonását a Járási Hivatalok foglalkoztatási osztályai koordinálják. A maximális felhasználás érdekében, járásonként adnak tájékoztatást a hivatal munkatársai a TÁMOP 1.1.2, és a GINOP 5.2.1 kínálta lehetőségekről, amelyek közvetlenül a munkáltatónak nyújtanak támogatást.

A rendelkezésre álló források felhasználásának módjai például: foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás, bérköltség támogatás, vállalkozóvá válást elősegítő támogatás, lakhatási támogatás, képzés,  mentori és humán szolgáltatás

A megyei roadshow keretében részletes tájékoztatást nyújtanak a szakemberek, hogy minél többen tájékozódhassanak a támogatott foglalkoztatási lehetőségekről.