Hírek

Thaiföldi fantasy-rajzok a makói könyvtárban


Oláh Nóra – Makó

Manapság nincs könnyű dolga a képzeletnek. A hétköznapok annyi extrém szellemi táplálékot nyújtanak, hogy a fantázia sokszor dolgavégezetlenül a háttérbe szorul. Pedig a valóság sokszor annyira kiábrándító, hogy már óhatatlanul a kiutat keressünk.

Talán ez a vágy tette napjainkban annyira népszerűvé a fantasy műfaját is.  A huszadik század fordulóján induló, és második felében kibontakozó irodalmi, képzőművészeti, és iparművészeti stílus az angolszász irodalomban fejlődött először önálló irányzattá, mára pedig különböző formákban, más nemzetek művészeteiben is felbukkant. Tartalma többnyire elképzelt, irreális, az író fantáziájában létező alternatív világokba van ágyazva, melyek rokonságot mutatnak a vallások és mítoszok által megteremtett történetekkel. A legkülönbözőbb korokból meríthet ihletet, így a gótikából, a lovagi éra hősi énekeiből és regényeiből, az ókori és kora középkori – elsősorban a kelta, germán, skandináv – mítoszokból és eposzokból, illetve a vele rokonságot mutató science-fiction műfajából. A fantasy etalonja Tolkien regénye, A Gyűrűk Ura lett, mely ezt az irányzatot világszerte terjedő irodalmi formává tette.

Ebben a műfajban természetesen az tud hatni igazán meggyőzően, aki kellően otthonosan mozog ebben a nem valós világban – méghozzá egy nagyon is valós tudományágat, az informatikát is bevetve a cél érdekében. Ohn (Ekaraj Worasamutprakarn) mindkét téren való alkalmassága elvitathatatlan. A gyermekien gazdag fantáziát a magas szintre emelt tudással ötvözve építette fel hivatását, amellyel nemcsak alkot mindenki örömére, hanem át is adja tapasztalatait másoknak.

A kiállításon feltáruló képzeletvilág felnőttet és gyermeket egyaránt képes magával ragadni. A figurák a mesék atmoszféráját idézik, méghozzá rendkívüli igényességgel, precizitással és kiforrott ízléssel kivitelezve. Ilyen alkotómunkára csak az a művész képes, aki az informatikai háttérbázis nélkül, hagyományos képzőművészeti eljárásokkal – akár egy szál ceruzával, ecsettel vagy tollal – ugyanilyen értéket tud létrehozni. Aki végigjárta az autentikus utat is, mielőtt a technika összes lehetőségét lépésről-lépésre birtokba vette.