Korom András – Makó

“A Felügyelő Bizottság alapvető feladata az, hogy a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért valófelelősség szabályai szerint felelnek jogi személlyel szemben.” – olvasható a Felügyelő Bizottság feladatai között. A 17 település polgármesteréből álló, a döntéseket hozó taggyűlés az utóbbi években évi 8-10 taggyűlést tartott, melyeket általában munkaebéddel zártak.

Mindezek alapján elképesztőnek tűnik, hogyan lehetett jövedelmező munkákat kiszervezni a Medgyesi Pál fia valamint a vezérigazgató munkatársai, és azok rokonai (rész)tulajdonában álló társas vállalkozásokba.

Feliratok a Vziközmű Kft. székházában. Még mindig akadozik az adatszolgáltatás.

A Viziközmű Kft. átvilágítását végző Onix Plus Audit Bt. rendelkezésére álló iratok alapján sok minden derült ki abból, hogy közpénzből működő kft.-nél mire mentek el a hatalmas pénzek. A szolgáltatási monopóliummal rendelkező, azaz a víz- és csatornaszolgáltatásban versenytárs nélküli kft. vezérigazgatója fizetése szépen, esetenként a mindenkori infláció sokszorosával gyarapodott a taggyűlés jóváhagyásával. (Több forrásból származó információnk szerint a bérelemelést döntő többségben a cég többségi tulajdonosát, azaz a makói önkormányzatot képviselő Buzás Péter terjesztette elő – leginkább csak az emelés százalékát megjelölve.)

Medgyesi Pál 1994. június 29-én kelt munkaszerződése szerinti – olvasható a makói képviselő-testület által pénteken tárgyalt előterjesztésben – havi 88 ezer forintos alapbérét már 1995. január 1-től 40 százalékkal emelte meg a taggyűlés 123 ezer 200 forintra. Ezt követően évente emelkedett a bére: 15, 20, 20, 30, 15, 15, 15, 15, 10, 10, 10, 7, 6 százalékkal, majd 2012-ben már csak 5 százalékkal. Ekkor érte el a havi 750 ezer forintot. Ez az összeg nem változott akkor sem, amikor társaság tavaly szeptember 1-jén a kft. végelszámolásával bízta meg.

A volt vezérigazgató, akinek korlátlan gépkocsi-, illetve telefon használatot is biztosítottak és cafetéria is a rendelkezésére állt – az átvilágító rendelkezésére álló iratanyag alapján – 2011-ben fizetése mellé 1 millió 838 ezer forint jutalmat és 9 millió 423 ezer forint prémiumot vehetett fel. 2012-ben a jutalma 2 millió 207 ezer 700, prémiuma 6 millió 439 ezer 500, 2013-ban a jutalma 1 millió 687 ezer 500, prémiuma 6 millió 673 ezer 500, 2014-ben a jutalma 1 millió 125 ezer, törzsgárda jutalma 3 millió 750 ezer, míg prémiuma szintén 3 millió 750 ezer forint volt. Tavaly jutalmat és prémiumot nem kapott, de járt neki 4 millió 500 ezer forint végkielégítés, miután közös megegyezéssel távozott a cég éléről.

Az átlagolvasó számára meglepően nagy pénzeket fizettek ki a Viziközmű Kft. vezető beosztású alkalmazottainak, de volt, hogy a raktáros is 1,5 millió forintot kapott.

2011-ben Németh Csaba műszaki igazgató összesen 5 millió 820 ezer forintot kapott fizetésként. A jutalomesőből sem maradt ki: 970 ezer 200 forintot kapott, és 3 millió 812 ezer 500 forint prémiumot vihetett haza. Bihari Ferencné főkönyvelő egész évben összesen 4 millió 80 ezer forintot kapott fizetésként. Ő 680 ezer forint jutalmat és 1 millió 632 ezer forint prémiumot vihetett haza. Szépen keresett Kunné Furák Anna irodavezető, titkárnő is, aki összesen 2,7 millió forintos fizetést kapott, de ehhez 450 ezer 200 forint jutalmat és 810 ezer forint prémiumot vehetett fel. Goldea Tamás ágazatvezető összesen 4 millió 560 ezer forintos fizetését 775 ezer forint jutalommal és 2 millió 524 ezer 600 forint prémiummal fejelték meg. Nem maradt ki a bőkezű javadalmazásból Kádár István Miklós üzemvezető sem. Neki a markát az évi 4 millió 80 ezer 1 forintos fizetés mellett 695 ezer forint jutalom és 2 millió 310 ezer 400 forint prémium ütötte.

(Bármelyikük meg kívánja magyarázni, mivel érdemelte ki ezeket az összegeket – rendelkezésére állunk.)

2012-ben Németh Csaba fizetése emelkedett, így ebben az évben már összesen 6 millió 129 ezer forint volt. 2 millió 547 ezer 700 forint jutalmat és 3 millió 407 ezer 600 forint prémiumot kapott.

2013-ban és 2014-ben sem volt szűkmarkú a vezérigazgató vezető munkatársaival:

Forrás: mako.hu

A hiányos iratanyagból az is kiderül, hogy több – a cég munkatársai vagy rokonai tulajdonában lévő – alvállalkozó is dolgozott a Makó-Térségi Viziközműnek. A tulajdonostársak közt még a vezérigazgató fia is szerepel!

Ilyen volt az AQUA-Komplex Kft. (Makó, Hunyadi utca 3. fszt. 2.) jelenlegi vezető tisztségviselője Gazdag Attila ügyvezető, a cég tagjai: Boros Istvánné és Bende Flóra. A cég 2011 és 2013 között 34 millió forint vállalkozási díjat kapott a Víziközmű Kft-től. A dolog árnyalatnyi szépséghibája csupán az, hogy Gazdag Attila felmérő tervtárosként, míg Bende Flóra csoportvezetőként dolgozott a Viziközmű Kft-nél. Az AQUA-Komplexet egyébként 1993-ban Medgyesi Pál vezérigazgató és Németh Csaba műszaki igazgató alapították.

De alvállalkozó volt az 1998-ban alakult Vízcsepp-98 Bt. is, mely 2011 és 2012 között 9 millió 159 ezer forintot kapott a Makó-Térségi Viziközmű Kft-től. A bt. vezető tisztségviselője Igaz Ferenc, kültagja Dombegyházi Péter és Medgyesi Tamás. Utóbbi Béke utcai lakcíme alapján a vezérigazgató fia. A Munz Károly végelszámoló által a városnak átadott iratanyag szerint Igaz Ferenc és Medgyesi Tamás a Makó-Térsége Viziközmű Kft. dolgozói, de az átvilágító eddig nem találta meg a munkaszerződéseiket. Dombegyházi Péter viszont 1982 és 2013 között a Viziközmű Kft-nél dolgozott, lakatosként.

Szépen csöpögött a pénz a Reparátor 99. Bt-hez is. Az 1999-ben alapított betéti társaság vezető tisztségviselője Majoros Mátyás, beltagja pedig Halász István. Utóbbi 1989 és 2013 között a Viziközmű Kft. villanyszerelője volt. A bt-nek 2011 és 2013 között 19 millió 873 ezer 783 forintot fizettek ki.

A Viziközmű botrányban érintett vezérigazgatót többször is kerestük, de eddig csak szűkszavúan reagált. A tegnapi testületi ülésre reagálva a Délmagyarországnak küldött közleményt, melyben azt írja: „A Makó-Térségi Víziközmű Kft. országos viszonylatban átlagos víz- és csatornadíjakkal, jelentős vállalkozási tevékenységgel, az átlagosnál alacsonyabb bérekkel elismerten magas szakmai színvonalon, nyereségesen működött. Munkájukat a 17 tulajdonos önkormányzat, a 17 polgármesterből álló taggyűlés és a víziközműszakma számos elismeréssel díjazta. A Kft. mintegy 115 tapasztalt munkatársa mindezt egy kiváló menedzsment irányításával érte el”.
 
A Viziközmű ügyében – mint arról tegnap döntött a makói képviselő-testület – a polgármester két büntetőfeljelentést is tesz.
 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest