Korom András – Makó

Elképesztő dolgok derültek ki a mai délelőtti makói testületi ülésen, mely egyetlen napirendi pontja a Makó-Térségi Viziközmű Kft. átvilágításával kapcsolatos tájékoztató szerepelt.

Farkas Éva Erzsébet polgármester az átvilágítás nehézségeit említve részletesen elmondta, hogy előbb Medgyesi Pál vezérigazgató/végelszámoló, majd Munz Károly jelenlegi végelszámoló többszöri kérés és felszólítás ellenére nem adtát át teljes egészében az átvilágításhoz szükséges dokumentumokat.

A múlt héten a Tinódi utcai székházban megkapottakból is hiányoznak a jutalmak és a kifizetések listái. A főkönyvből azonban kiolvasható az utolsó három év alatt (mely utolsó két évben a cég már nem is működött) 362,8 millió forintot fizettek ki jutalomként.
Mint azt az átvilágítás végző Varga Jánosné a testület előtt közölte: 2013-ban 183 millió forint eredmény után osztalékot fizetett az önkormányzatoknak a minden esztendőben nyereséges cég. De az osztalékfizetés a törvényességéről nem tudtak megbizonyosodni, mert a társulási ülés ezen döntést tartalmazó jegyzőkönyveit sem kapták meg. A könyvvizsgáló jelentősnek nevezte az utolsó három évben kifizetett összesen 362,8 millió forintnyi jutalom összegét. Az utólag megkapott bérkartonok alapján kiderült a Viziközmű Kft-nél összesen 17-en kaptak top jutalmat a vizsgált időszakban.

Varga Jánosné, az átvilágítást végző könyvvizsgáló szerint a jutalmazás helyett a vízdíjakat lehetett volna csökkenteni.

– Számomra tejesen érthetetlen módon a cég a tulajdonosoknak nem számolt el gazdálkodásáról, melyet a testületnek kellett volna jóváhagyni, ahogy az üzleti tervét is, de ilyet nem találtunk. Az osztalékfizetésről szóló döntésnél nem tájékoztatták a társulás tagjait jelentő önkormányzatok polgármestereit, hogy 2011-2014 között jelentős vízdíj tartozást görgetett maga előtt a cég, ez 2014-re értékvesztéssel együtt 109 millió forintot jelentett. Ennek alapján csökkenteni kellett volna a jutalmakat, ami az önkormányzatoknak magasabb osztalékot jelentett volna – mondta a könyvvizsgáló.

Farkas Éva Erzsébet polgármester elmondta, az 1994-ben 17 önkormányzat által alapított cég működését ellenőrző felügyelőbizottsági tagjai évente rotációsan változtatták. Medgyesi Pálnak ez alatt az idő alatt 17 alkalommal módosult a munkaszerződése, alapbére havi 88 ezerről 2012-ra havi 750 ezerre nőtt. 2011-14 között 78 millió forintot vehetett át jutalomként, a polgármesterek egyhangú döntéseként, gépkocsi és telefon használat, illetve cafetéria illette meg. Szennyvízberuházás és a vízminőség javítás program miatt 500-500 ezer forintot vehetett fel.

Czirbus Gábor alpolgármester felháborítónak tartotta, hogy olyan magáncégek voltak a vízmű körül, melyek kötődtek a vízmű dolgozóihoz. – Nem láttam akkor munkát, mely indokolta volna a vállalkozói tevékenységet. Németh Csaba műszaki igazgató 2013-ban bankot robbantott, 19 milliót vett fel, ez fizetése 200 százaléka lehetett. Azt sem értem egy titkárnő hogy kereshetett egy év alatt több mint 7 milliót? A cég dolgozóinak 80 százaléka ne vegye magára, akik becsülettel elvégezték munkájukat, megköszönjük, amit a városért tettek. Azokkal van, akik indokolatlanul kaptak magas jutalmakat – hangsúlyozta. -Ilyen vállalkozás volt az AQUA-Komplex Kft. melyet Medgyesi Pál és Németh Csaba a cég műszaki igazgatója ’93-ben alapította, s 34 millió 99 ezer 347 forintot vitt el a cégtől. A Vízcsepp-98 Bt., mely egyik kültagja Medgyesi Tamás, a volt vezérigazgató fia, társa Dombegyházi Péter a cég lakatosa volt 9, millió 150 ezer forintot, míg a Reparátor 99 Bt., mely egyik beltagja a vízmű volt villanyszerelője 20 milliót vitt el -sorolta. Az alpolgármester szerint Medgyesi Pál és családja több száz milliót vitt el ezen a módon. A vízmű saját embereinek szervezte ki a jobban fizető munkákat.

Vaskos előterkesztést tanulmányozhattak a  képviselők.

A vitában felszólaló Weszelyné Végsheő Henriett képviselőt mélységesen felháborították, sokkolták a számok. Elmondta, hogy a vezérigazgató 11, a műszaki igazgató 10, de még a titkárnő 7 millió forint jutalmat kapott. Ezekről pedig a többségi tulajdonos Makót képviselő Buzás Péter a jegyzőkönyv szerint tudott is. Marosvári Attila felügyelő bizottsági elnökként 2011-től évi 837 ezer forintot vehetett fel. A vízdíj – vonta le a következtetés Weszelyné – tényleg burkolt adó volt.

Farkas Éva Erzsébet morálisan elfogadhatatlannak tartja a mindenféle jóváhagyás nélkül kifizetett magas összegeket, miközben enélkül csökkenthették volna a vízdíjat. – A 363 milliós jutalom feltelezhetően nem tartalmazza a 13. havi bért, feltételezhető, hogy a további jutalmakat is bérként fizették ki, ahogy az is , hogy tíz év alatt több mint egymilliárdot fizettek ki jutalomként.

Toldi János képviselő azt kérdezte, hogy tudjuk átélni, hogy makóiak lopták meg a makóiakat? Azt is kérdezte, hogy vajon kettős könyvelést vezettek a cégnél, hogy a városházán nem lelhetők fel a társulási jegyzőkönyvek? Mucsi Tamás szerinte valótlan mondta (egy korábbi sajtótájékoztatón), hogy a Vizikömű komoly pénzt vitt az Alföldvízbe.

– Nem találok szavakat, megdöbbentő, felfoghatatlan, mindez felháborodást vált ki minden jóérzésű emberben – mondta Kovács Sándor. A képviselő szerint az alacsony jövedelemmel redelkezők és a nyugdíjasok fizették meg a legdrágább vízdíjat. Elmondta: túlzásnak tartotta ugyan Medgyesi Pál vezérigazgató címét, de nem vonta kétségbe szakmai tudását. – A jutalmakba valaki egyetértettek. Ezeknek az embereknek valóban ékszerdoboz volt a cég. A 363 milliós jutalom kifizetését akár a vízhálózat fejlesztésére is lehetett volna fordítani – tette hozzá Kovács Sándor.

Török Miklós javasolta, hogy a hallgassa meg a testület a Demokratikus Koalíció választókerületi teremben jelenlévő elnökét, de a testület a javaslatot leszavazta. – Valóban megdöbbentő, amit leírtak, nem tudom, igaz-e. Mekkora volt a vállalkozási rész, mekkora a vízdíj? – kérdezte a könyvvizsgálótól. Kiderült, hogy azon három évben, melyben a 262,8 millió forint jutalmat kifizették, csak 176 millió forint volt a vállalkozói bevétel, azaz a különbséget a makóiak vízdíjából fizették.

Csak Török Miklós tartózkodott a szavazásnál.

Kádár József képviselő szerint az ügy felelősei Medgyesi Pál, Buzás Péter, Marosvári Attila a felügyel bizottság elnöke.
Hadik György képviselő felidézte, miszerint Medgyesi Pál a korábbi években közölte, bajban van a vízmű, ezért meg kell emelni 5 százalékkal a vízdíjakat. Ha valaki nem valós adatot közöl, az bűncselekmény. Ki tehet arról, hogy 1 milliárdot zsebre tudtak tenni néhányan.

Farkas Éva Erzsébet elmondta: a polgármesterek többsége a jegyzőkönyvek szerint nem mindig tudott a kifizetésekről, legtöbbször, csak azt ismerte, hogy a vezérigazgató béremelése hány százalékot jelentett, de azt nem tudta, mekkora az emelendő összeg.
– Az átvilágítás eddigi eredményeként megállapítható: a Viziközmű Kft. 2011-13 között 363 millió prémium és jutalmat fizetett ki – sok esetben jóváhagyás nélkül. Ez vízdíjak csökkentésére, vagy osztalékfizetés lehetett volna fordítani. Nem tudjuk jogszerűek és indokoltak volta ezek az összegek. A meglévő dokumentumok alapján feltételezhető, hogy rokonok vagy dolgozók gazdasági társaságaival áll üzleti kapcsolatban a cég. Munz Károly pedig tanácsadóként már 2012-ben részt vett a társaságban, nagyobb rálátása lehetett az ügyekre.

Farkas Éva Erzsébetet a képviselő-testület utasította, hogy tegyen büntetőfeljelentést a Makó térségi Viziközmű kft. által nagy összegben, indokolatlanul kifizetett prémiumok és jutalmak alapos gyanúja miatt. Tegyen büntetőfeljelentést azért, mert vélelmezhető, hogy a társaság saját munkavállalói vagy rokonai olyan tevékenységet végeztek, mely egyébként a Viziközmű profiljába illett.
Határozatban kötelezéték a polgármestert, hogy kezdeményezze a Viziközmű társulás összehívását és Munz Károly végelszámoló visszahívását. A testület kinyilvánította azon akaratát, hogy a gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagjait nem illeti meg díjazás. A határozatokat a jelenlévő képviselők közül csak Török Miklós nem szavazta meg, mindegyiknél tartózkodott.

A testület által tárgyalt anyag, összegekkel és társulási jegyzökönyv részletekkel  teljes terjedelmében itt olvasható.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest