Hírek

Véghatáridőt szabtak a Víziközmű végelszámolójának


Korom András – Makó

A végelszámolóval Farkas Éva Erzsébet polgármester, Czirbus Gábor alpolgármester és Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző négyszemközt folytattak megbeszélést. Ezt követően Munz Károly végelszámoló elmondta: a polgármester azért kérette be a városházára, hogy megbeszéljék a Makó-Térségi Viziközmű Kft. gazdálkodásának átvilágításához szükséges iratok átadásának, illetve át nem adásának néhány részletét.

– Úgy éreztem, ebben részemről is vannak félreértések. Megbeszéltük, hogy ezeket hogyan fogjuk kiküszöbölni. A cég 2011-2014-es gazdálkodásával kapcsolatos iratokat átadási határidejét a polgármester asszony május 18-ban jelölte meg.
 A végelszámoló hozzátette: elég nagy mennyiségű iratanyagról van szó, a többségét azonban határidőre biztosan átadják, ha valami kimaradt, azt pedig néhány nap késéssel fogják.

Munz Károly.

Munz Károly hozzátette: a Makó-Térségi Viziközmű Kft. megszüntetését a tagok (azaz a makói és a térségben működő önkormányzatok) határozták el. A vállalat vagyona, még a készpénzvagyona is messze meghaladja a tartozásaiét, azaz a kft. hosszú idők óta nyereségesen működött.

– Tegnap hivatalos úton kértem Munz Károlyt a Viziközmű Kft. végelszámolóját, hogy azokat az adatokat, dokumentumokat legyen kedves az önkormányzat részére bocsátani, melyek segítségével az átvilágítást teljes körűen le tudjuk folytatni. Azért hívattam be ma délelőtt a városházára, hogy beszámoljon az eddigi végelszámolói tevékenységéről, illetve arról miért nem adták át eddig ezeket  a dokumentumokat. A végelszámoló elismerte, hogy az iratokat nem adták át. Azt is megkérdeztük tőle, hogy mi volt annak az oka, hogy ahogy a február 16-ig végelszámolóként működő Medgyesi Pál, úgy utána ő sem tette meg. Pedig az átvilágító ezt március 2-án és 21-én is írásban, a városvezetés pedig többször szóban is kérte. Elmondta: Medgyesi Pálnak sem volt érdeke, hogy iratok hozzánk kerüljenek. Mi volt az amit el kellett titkolnia Medgyesi Pálnak? – merült fel bennem a kérdés. Polgármestereként az igazság oldalán szolgálva szeretném, ha végérvényesen és teljes körűen kiderülne, hogy a hatalmas prémiumokat, osztalékokat miért fizették ki, miért szavazták meg azokat – mondta Farkas Éva Erzsébet.

A polgármester megerősítette: arra kérte Munz Károlyt, hogy hétfőig, azaz május 18-ig hivatalosan  adja át – többek közt – a Viziközmű Kft. bérkartonjait, megbízási és munkaszerződéseit, közbeszerződési szerződéseit, a jutalom és prémiumkifizetések dokumentumait. Amennyiben ez a megszabott határidőig nem történik meg, a végelszámolónak írásban kell indokolnia az okokat, miért nem tudja ezeket átadni.

Farkas Éva Erzsébet és a végelszámoló a Viziközmű székházának ajtajában.

– Munz Károly azon kijelentése, hogy azért nem adták át a dokumentumokat, hogy “A városháza ne csámcsogjon ezen!”, azt a feltételezést váltja ki bennem, hogy történhettek olyan dolgok, melyek miatt a taggyűlési jegyzőkönyveket nem találtuk meg a városházán, annak ellenére, hogy végelszámoló szerint minden egyes Viziközmű taggyűlési jegyzőkönyvének itt kellene lennie – sorolta Farkas Éva Erzsébet.

Makó polgármestere hozzátette: Medgyesi Pál 2014 augusztusában, szeptemberében felkért egy céget, melynek a végelszámolás végére, azaz december 15-ig el kellett volna végeznie az iratok archiválását, ám addig csak az iratanyagok egyharmadát tudták archiválni. Az archiváló cég vezetőjétől megtudta, a dokumentumok egy részét hiába kérték, Medgyesi Pál nem adta át azokat, s valamilyen oknál fogva Munz Károlynak sem volt érdeke, hogy ezt megtegyék.

Az egyik átadandó iratdoboz, a Viziközmű volt székházában.

– Pontosan azok a dokumentumok hiányoznak, melyek szerződéseket igazolnának, s amelyekből ténylegesen kiderülne, milyen prémiumokat, juttatásokat és osztalékokat fizetett ki a cég. Medgyesi Pál több alkalommal arra hivatkozott, illetve Munz Károly is elismerte, hogy a volt vezérigazgató is arra törekedett, hogyan nem lehet átadni a kért dokumentumokat, titoktartási kötelezettségekre és egyebekre hivatkozva. Számomra az is furcsa, hogy 2012-től Munz Károlyt tanácsadói megbízással foglalkoztatta a Víziközmű Kft., ami két év alatt több millió forintot jelentett számára. Munz Károlyt a Viziközmű Kft. idén február 17-vel bízta meg végelszámolói feladatok ellátásával, havi félmillió forintos juttatással, aki március 31-ig ígérte a végelszámolás befejezését. Már akkor azt kértem tőle, a cégben többségi tulajdonnal rendelkező város polgármesterként, hogy egy héten belül készítsen ütemtervet, s annak betartásával március 31-ig zárja le a munkát. Ez a dátum elmúlt, s teljes egészében megakadt az átvilágítás, a dokumentumok benyújtásának hiánya miatt – sorolta a polgármester.

A kért iratok egy részét tartalmazó dobozokat a polgármester ugyan megnézte a Makó-Térségi Viziközmű Kft. egykori székházában, de azokat – tételesen – a végelszámolónak kell átadnia a városnak.