Makó

Medgyesi: nem a vízdíjból fizettük a polgármesterek tanulmányútjait!


Korom, András – Makó

A romániai polgármesteri tanulmányútról szóló beszámoló során – ahogy azt több forrásból is megerősítették hírportálunknak – az aradi látogatást a helyi vízművel való együttműködés miatt iktatták a programba, de megnézték az aradi szennyvíztisztító építését is. Temesváron pedig az ottani vízműves szakemberek mutatták meg nekik az ottani vízellátó rendszert.
Ezen kívül az igazgatói beszámolóból nem sok derül ki erről az útról, az azonban igen, hogy kellemes körülmények között fogadta őket a lippai polgármester, s egy szép túrán vettek részt a Déva és Vajdahunyad környékén.
Megkérdeztük Medgyesi Páltól, hogyan emlékszik a tanulmányútra, annak okára és azt is, kik vettek azon részt és ki állta a költségeket?

– A Makó-Térségi Víziközmű Kft. az akkoriban közelgő csatornázási és ivóvízminőség javítóprogramra való felkészítés érdekében igyekezett évente tanulmány útra elvinni a térség valamennyi polgármesterét. Ezek hazai tanulmányutak voltak, egy kivétellel. Amikor Románia uniós tag lett, valóban jártunk az említett településeken – mondta a volt vezérigazgató. Medgyesi Pál hozzátette: annak idején  voltak a szennyvíztisztítással kapcsolatos közös határmenti elképzelések.

– Makó szempontjából az volt a legfontosabb, hogy Aradon és Lippán mikor valósul meg a szennyvíztisztítás, s ennek kedvező hatásai mikor érintik a makói térséget, hiszen az aradi bőrgyár tette tönkre a Maros vizét a ’80-as években. A lippai önkormányzatnak mi segítettünk a szennyvíztisztító megvalósításában, Temesváron pedig azt a komplex vízminőség javító technológiát felvonultató ivóvízbázist néztük meg, mely uniós támogatással készült.

Medgyesi Pál kérdésünkre elmondta: a komoly tanulmányutakat a Viziközmű Kft. fizette. – A kft-nek ugyanis mindig volt annyi nem közszolgáltatásból, hanem vállalkozásból származó bevétele és eredménye, melyből  finanszírozni tudta ezeket a tanulmányutakat. Azaz nem lehet mondani, hogy azokat a makói vízdíjból fizették – hangsúlyozta a volt vezérigazgató. – Az első egy-két alkalommal én kezdeményeztem ezeket a tanulmányutakat, mert a makói térség polgármesterek féltek a szennyvíz- és ivóvízjavító projektek megvalósításától. Majd ők követelték meg ezeket az utakat. Az ezelen szerzett tapasztalatok később sokszorosan megtérül a csatornázás és ivóvízminőség javítóprogram során.

A volt vezérigazgató úgy emlékszik, hogy Déván is találkoznunk kellett volna valakivel, de az technikai okok miatt nem jött össze.

– 51 év igen kemény is igen eredményes munka után nyugdíjba vonultam, mindenkit kérek arra, hagyjanak engem békén – tette hozzá Medgyesi Pál mérnök, nyugalmazott vezérigazgató.