Makó

Látogatási tilalom a szegedi gyermekklinikán


Május 11-én dr. Berecki Csaba tanszékvezető egyetemi docens  és a CSMKH Népegészségügyi Főosztálya szakmai egyeztetés tartott a városban előfordult nagyszámú gastrointestinális fertőzéssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.

Az egyeztetés eredményeként, tekintettel a kezelt gyermekek sérülékeny egészségügyi állapotára az SZTE Klinikai Központ – saját hatáskörében – a Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ mindkét telephelyére látogatási tilalmat rendelt el. A korlátozás nem érinti a beteg gyermekekkel együtt felvett kísérő személyeket, azonban a továbbiakban ők is kötelesek a szigorított higiénés rendszabályokat betartani. Súlyos állapotú gyermekek esetében a kezelő orvos a látogatási korlátozás alól egyedi felmentést adhat.

A bevezetett rendelkezések felülvizsgálatáról és esetleges megszüntetéséről a hatóság és az egészségügyi szolgáltató folyamatosan egyeztet.