Makó

A DK viszontválasza a Viziközmű ügyben


A Demokratikus Koalíció szerint téves adatokat és állításokat tartalmazott a Fidesz közleménye, melyet a Víziközmű ügyében adtak ki. Alább tételesen összeszedtük a tényeket.

A Demokratikus Koalíció Csongrád megyei 4-es számú választókerületi szervezetének vezetősége az alábbiakban kíván reagálni a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség makói szervezete 2015. május 8-án kiadott közleményére:

“Már megszokhattuk, hogy az elmúlt időszakban a Gyurcsány Ferenc nevével fémjelzett Demokratikus Koalíció minden ügyben megszólalási kényszerrel él. Természetesen egy demokráciában ez teljesen helyénvaló.”

Örömmel vesszük tudomásul, hogy korábbi véleményüket megváltoztatva immár elfogadják, hogy a vélemény szabadsága fontos feltétele a demokratikus működésnek. Ez akár alapjául is szolgálhat a jövőben a város érdekében folytatott párbeszédnek.

„Az azonban nem, hogy valaki állandóan és következetesen elferdítse a tényeket.”

Ezen törekvésükkel is mélységesen egyetértünk! Azonban ebben az esetben a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség makói szervezete nevében közleményt kiadó ferdíti el a tényeket. Ennek bizonyítására tételesen és hozzáférhető bizonyítékokkal cáfoljuk a közleményük állításait.

„A lényeg ugyanis az, hogy Medgyesi Pál 150 millió forintot tett zsebre úgy, hogy közben a makóiak és a térségben élők az egyik legmagasabb vízdíjat fizették.”

Medgyesi Pál nyugalmazott vezérigazgató úr 1967 óta dolgozott Makó város és térsége ivóvízellátásának és  szennyvízelvezetésének kialakításában és működtetésében. A munkája kezdetén a városban vízellátási problémák voltak, nem volt ritka, hogy az emberek kannákkal sorban állva próbálták esténként megszerezni a szükséges vízmennyiséget. 48 év munkájának és szakértelmének eredményeképpen mára Makónak és térségének az év 365 napján 24 órában biztonságos a vízellátása. A nevéhez fűződik a vezetékes ivóvízhálózat kiépítése, a szennyvíztisztítás megoldása, a makói gyógyvíz és gyógyiszap használati lehetőségének megteremtése. Ha körültekintőbben tanulmányozták volna az ismertető anyagot, amelyet a testületi ülés előtt személyesen adott át Önöknek a nyugalmazott vezérigazgató úr, bizonyára nem kérdőjeleznék meg munkájának értékét. Mi úgy véljük, hogy ez az elhivatottság és szakértelem megérdemli a megbecsülést. Nem csak erkölcsi, hanem anyagi értelemben is.

Azt kifogásolják, hogy túlzott az anyagi elismerés mértéke. 150 MILLIÓ FORINTOT emlegetnek. Talán hallották már valahol ezt az összeget? A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI ZSIGMONDY BÉLA ZRT külföldi TULAJDONOSA MENEDZSERI DÍJKÉNT VETT KI ennyi pénzt évente! a cégből. (forrás: https://nol.hu/belfold/20131213-ki_fizeti_a_szamlat-1432305)
A mi számításaink szerint Medgyesi Pál a Makón eltöltött 48 dolgos éve alatt összesen nem kapott kézhez 150 millió forintot!
Következő állításuk, mely szerint a makóiak és a térségben élők az egyik legmagasabb vízdíjat fizették, szintén nem helytálló. A Magyar Víziközmű Szövetség honlapján fellelhető adatok szerint az üzemi eredménnyel gazdálkodó szervezeteknél az átlagos vízdíj mértéke nettó 264 forint köbméterenként. Makón 2015-ben a vízdíj 245,6 forint köbméterenként, vagyis az országos átlag alatt van.

„Ezért ferdít a makói DK és próbálja meg összemosni azt, ami nem tartozik az ügyhöz. Makó városában a makóiakról beszéljünk és a makói vízműről. Ne másról!”

Az, hogy ki ferdít, az már a tények ismeretében véleményünk szerint egyértelmű. Beszéljünk a makóiakról és a makói vízműről? Más városokkal ellentétben Makó mindig is kitartott a saját tulajdonú víziközmű-hálózatot működtető cége mellett, ellenállt a külföldi befektetők csábításának és a Kft. hitel nélkül is képes volt eredményesen gazdálkodni, évente több tízmillió forinttal gyarapította a város és a falvak költségvetését. Egészen addig, míg a Fidesz-kormányzat jogszabállyal összeolvadásra nem kényszerítette a térség vízszolgáltató cégeit. A nyereséget termelő Makó-Térségi Víziközmű Kft. egy konglomerátumba került az ötezer milló forintos kötvényadósság-terhet hordozó hódmezővásárhelyi Zsigmondy Béla Zrt.-vel. A tartozást valakinek rendeznie kell majd: vagy a vízszolgáltatási díjakra rakódik rá a jövőben, vagy állami konszolidáció esetén mindannyiunk adóforintjaiból kell költeni erre a célra.

„A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség makói szervezete éppen ezért adott hangot tiltakozásának, felhívva a figyelmet arra az elfogadhatatlan gyakorlatra, hogy miképp kereshet valaki tisztességes úton ennyi pénzt 10 év alatt. Milyen úton lehet multimilliomossá válni Makó városában ilyen könnyedén a makói polgárok pénzén.”

A tíz év – százötvenmillió forint összefüggést az előbbiekben cáfoltuk. Azt elfogadjuk, hogy Önök is úgy vélik, hogy Medgyesi Pál tisztességes úton, nagy szakértelemmel és odaadó munkája révén kapott cégvezetői fizetést. S hogy a makói és térségbeli polgárokat megnyugtassuk: Makó-Térségi Víziközmű Kft. 2014 évben már nem volt közszolgáltató, a vízdíjból bevétele nem származott, eredményes működését kizárólag vállalkozási tevékenységének köszönhette. A vezérigazgató fizetését és prémiumát tehát ez évben még részben sem a lakosság állta.

(Azt érzékeljük mi is, hogy a Fidesz berkein belül elfogadhatatlan, hogy valaki tisztességes úton keressen sok pénzt. Minimum tisztességtelennek kell lenni: lásd Questor-botrány.)

„Ennek fényében a Fidesz makói szervezete kezdeményezi, hogy a makói cégvezetők bére nyilvános legyen és szabjunk határt az aránytalanul magas fizetéseknek!”

A Fidesz makói szervezete nyílt kapukat dönget Makó-Térségi Víziközmű Kft. tekintetében. A cégvezetés fizetésére vonatkozó adatok bárki számára évek óta hozzáférhetőek a www.makoviz.hu oldalon a Közzététel cím alatt. Ez alapján Medgyesi Pál ügyvezető, vezérigazgató személyi alapbére nettó 525 ezer forint, amit 17 polgármester döntött el teljesítménye alapján minden évben. Ez a fizetés a víziközművel foglalkozó vállalatvezetők tekintetében átlagosnak tekinthető.

Ezen válaszunkkal szeretnénk hozzájárulni a közvélemény hiteles tájékoztatásához az üggyel kapcsolatosan.” – írja újabb közleményében a Demokratikus Koalíció Csongrád megyei 4-es számú választókerületi szervezetének vezetősége.