Hírek

Kiterjesztenék a makói orvosi ügyelet hatókörét a kistelepülésen élőkre is


Gajáta Fanni – Makó

– Polgármester társaimmal több témát is megvitattunk a mai Makói Kistérség Többcélú Társulással. Napirenden volt a Közbiztonság Egyeztető Fórum, ahol a makói rendőrkapitányismertette a közbiztonság helyzetét a térségünkben ebben az időszakban. Ezután a Többcélú Társulás 2014. évi zárszámadását tárgyaltuk meg és hagytuk jóvá, valamint a térségnek az éves ellenőrzési jelentését, amely a tavalyi helyzetet mutatta meg. A makói hivatal és a társulás belső ellenőrei megtették a valamennyi önkormányzattal kapcsolatos jelentésüket, amelyeket a társulás elfogadott – mondta el a tanécskozást követően Szegvári Ernőné, Kiszombor polgármestere.

Mint megtudtuk, 2014. december 31-ig a társulás bevétele 86 millió 3 ezer forint volt. A belső ellenőrzések kimutatták, hogy a települések mind befizették a szükséges összeget.
A bevételből az orvosi ügyeletre tervezett 55 millió 294 ezer forintos OEP finanszírozás 54 millió 763 ezer forintban realizálódott, amely az éves OEP támogatása 99 %-a. 6 millió 635 ezer forintot eszközbeszerzésre használtak fel, amelyet az évek során felgyülemlett tartalékból finanszíroztak.
A munkaszervezet bér-, és dologi kiadásainak támogatására befizetett települési hozzájárulás 447 ezer forint volt.

A társulás kiadásainak összege 722 millió 928 ezer forint volt, a 2014. évi maradvány 13 millió 75 ezer forint lett. Ebből a pénzből 1 millió forint a kisposta kezességvállalás fedezetének tartalékához rakják, 100 ezer forintot az idei első térségi újszülött támogatására fordítottak, 300 ezer forintot az idei év dologi kiadások fedezetére használnak fel és 11 millió 675 ezer forint a tartalékba helyezett OEP maradvány.

– Végezetül módosítottuk a Makói Kistérség Többcélú Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatát. Valamint a Kistérség Többcélú Társulás által működtetett központi orvosi ügyelet helyzetéről beszélgettünk. Annak a megoldását keresi a társulás, hogy a térségben élő gyerekeknek és felnőtteknek megfelelően tudjuk biztosítani az esti, éjszakai illetve a hétvégi ügyeleti ellátást a mentőszolgálat mellett, de erre a legközelebbi ülésen vissza fogunk térni – foglalta össze Kiszombor polgármestere a mai ülésen történteket.