Hírek

Makói szócsata március 15-ről és a Ságvári-szoborról


Korom András – Makó

Czirbus Gábor alpolgármester (Fidesz-KDNP) a napirend előtti hozzászólásában azt mondta Török Miklós (DK) települési képviselőnek, hogy a városháza nem matricás könyv, melyet március 15-én teleragasztottak – utalva arra, hogy a Demokratikus Koalíció helyi szervezete a városháza kapujára ragasztotta ki alternatív 12 pontját. – Ha barátaival játszani akarnak, a szünetben megmondom, hogy hol tegyék. A tér túloldalán van a játszóház – nyomatékosította mondanivalóját az alpolgármester.

Kovács Sándor (Fidesz-KDNP) képviselő szerint is helytelen volt a DK-féle alternatív 12 pont kihelyezése a városháza kapujára.
Török Miklós nem maradt adósa Czirbus Gábornak. Közölte: “a közös ünnepléshez bizonyos véleményegyezés kell, ha eltérő a véleményünk azt jogunk van közölni. A 12 pontunkat szerettük volna közzétenni, s azokat minden demokrata elfogadhatja”.

Czirbus Gábor viszontválaszában közölte: szerinte március 15-e, a magyarság egyik legnagyobb ünnepe, politikamentes ünnepség volt. Úgy vélte a képviselőknek összefogva kellett volna ezen részt venniük, hiszen a polgármester mindenkit meghívott erre.

Egyetértett március 15-e kapcsán Czirbus Gáborral Marosvári Attila (PSZM) abban, hogy azt együtt kell ünnepelni. – Korábban azokon az ünnepeken is részt vettem, amikor tehettem, amit a korábbi ellenzék rendezett – mondta. Hozzátette: a politikamentes megemlékezés biztosítása érdekében az előző városvezetés idején éveken át középiskolások mondtak beszédet. Ám ezeken nem vettek részt a mai többség tagjai.

Farkas Éva Erzsébet polgármester erre megjegyezte, hogy a városi ünnepségen a Fidesz-KDNP mindig részt vett és koszorúzott is.

Török Miklós azzal reagált 12 ponttal kapcsolatos bírálatra, hogy elmondta: nem voltak kegyetlenek az épülettel, hiszen míg Luther Márton a wittembergi vártemplom kapujára felszögezte a maga 95 pontját, a DK tagjai csak ragasztották a maguk 12 pontját.

Farkas Éva Erzsébet a Ságvári-szobor áthelyezésével kapcsolatos napirendi pontnál ismertette azt a tiltakozó levelet, melyet a szobor ügyében írt hozzá Szabó Jenőné, a Munkáspárt makói szervezete elnöke és Dégi Imre, a párt örökös alapító elnöke, akik arra kérték a testületet, hogy a szobor múzeumi elhelyezésével kapcsolatos döntésükkor vegyék figyelembe a gerizdesiek véleményét és tiltakozását.

A szoboráthelyezést kezdeményező Zeitler Ádám (Jobbik) képviselő elmondta: egyetért azzal, nem ez a legfontosabb kérdés a városban, de Ságvári szobrát a szovjet hősi emlékmű lebontásakor vagy a tér átnevezésekor kellett volna elvinni. Úgy vélte, hogy ez ügyben a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása a meghatározó, miszerint Ságvári neve a kommunista áldozatvállalás jelképe lett, így közterület elnevezésére nem ajánlják, mivel önkényuralmi politikai rendszer fenntartásához kapcsolható.

Török Miklós erre azzal riposztozott, hogy az Akadémia állásfoglalása közterületre, nem szoborra vonatkozik. – Én is ságváris diák voltam, igaz, hogy kommunista volt, de antifasiszta ellenállóként vesztette életét. Kérem, hogy antikommunista fürdővízzel ne öntsék ki ezt a gyereket – tette hozzá.

Marosvári Attila a választókörzet képviselője, aki hangsúlyozta, hogy támogatja a szobor múzeumi elhelyezését. Elárulta: beszélt környéken élőkkel, akik azt mondták nem a szobor ideológiai töltete, hanem amiatt ragaszkodnak hozzá, mert az az egyetlen köztéri alkotás a városészben. A képviselő javasolta, a szobor múzeumba helyezésével egy időben egy másik műalkotás helyezzenek el a helyén, s végezzék el a tereprendezést, felújítást, s helyezzenek ki padot.

Sánta Sándor tolmácsolta a Fidesz frakció álláspontját: miszerint az ott élők javaslatai figyelembevételével legyen területrendezés, s elfogadják a törvényt és az akadémia állásfoglalását. Mint hangsúlyozta: a Ságvárival kapcsolatos pártok közti polémiába nem kívánnak beszállni. Kérte, hogy  áthelyezéssel kapcsolatos feladatok elvégzésével a testület bízza meg a polgármestert.

Török Miklós minderre azzal reflektált, hogy nincsenek illúziói. Ha elfogadja a testület, értesítést kér, mikor szállítják el, mert búcsúztató ünnepséget kívánnak rendezni.

Kovács Sándor (Fidesz-KDNP) azt javasolta, hogy Ságvári helyére az 1970-es árvízvédelmi emléktáblát helyezzék el, melyet a Szent István-szobor felállítása miatt vittek el a Csanád vezér térről.

Zeitler Ádám azzal igazította ki Török Miklós, az akadémiai állásfoglalással kapcsolatos értelmezését, hogy: – Szó szerint az valóban a közterületek elnevezésére vonatkozik, de józan paraszti ésszel egyértelmű nem hagyjuk meg a szobrát közterületen. Aki úgy érzi szeretne tisztelegni előtte, azt majd a József Attila Múzeumban megteheti, nincs szükség búcsúünnepségre – mondta.

Sánta Sándor Zeitler Ádám felvetésére közölte, a szobrot 1990-ben, polgármesteri működése idején azért nem távolíttatta el, mert a szovjet hősi emlékmű lebontására is titokban kellett készülnie, mert akkor ahhoz még bátorság kellett. Az empátia diktálta, hogy a Ságvári-szobor a helyén maradjon.

Török Miklós is a legfiatalabb képviselőnek szólt, amikor azt kérte, hogy Zeitler Ádám ne szóljon bele, hogy mit akarnak ünnepelni. – A Návay-emlékévet mi is megszavaztuk, tartsák tiszteletben a mi szobrainkat! – kérte.
Zeitler Ádám Sánta Sándortól elnézést kért, ha félreérthető volt, nem támadásként szánta, hogy Ságvárit már ’90-ben el kellett volna távolítani.

Toldi János a vitában azt kérdezte Török Miklóstól, hogy hányszor koszorúzták meg Ságvári szobrát? – Ne most jusson eszünkbe, amikor évtizedeken át azt sem tudtuk, hol van! – mondta.

Török Miklós Toldi Jánosnak azt válaszolta, hogy a pártja valóban nem koszorúzta meg egyszer sem. Úgy vélte azonban, hogy a Munkáspárti tagjai megtették. A képviselőt ekkor Hadik György, az ügyrendi-pénzügy bizottság elnöke arra figyelmeztette, hogy egy napirend során egy képviselő csak egyszer szólhat fel.

Farkas Éva Erzsébet felkérésére Barna Gábor kabinetvezető ismertette, hogy az előterjesztés nem a szobor áthelyezéséről szól, hanem arról szól, hogy a testület meghatalmazza a polgármestert, hogy szerezze be az áthelyezéshez szükséges szakértői véleményt. Ennek birtokában dönthet majd a testület, hogy múzeumba küldi-e és mikor.

Barna Gábor kabinetvezető ismertette a szoboráthelyezéssel kapcsolatos előterjesztést.

A makói képviselő-testület a szakvélemény beszerzéséről 11 igen, 1 nem szavazattal döntött, illetve 11 igen szavazattal 1 tartózkodással arról is, hogy Ságvári elvitele után területrendezést végeznek, s oda másik szobrot vagy emléktáblát helyeznek el.