Hírek

A JAG-osok fotóiból áll össze József Attila portréja


Oláh Nóra – Makó

A továbbtanulást ösztönző kezdeményezések támogatására létrejött TÁMOP-3.3.10 pályázat keretében a József Attila Gimnázium számos programmal segíti a tanulók pályaválasztását, illetve azt, hogy reális képet alkothassanak a világról és önmagukról. A projektről, illetve egyéb aktualitásokról Martinuszné Korom Gabriella, az intézmény igazgatóhelyettese, projektmenedzserétől tudtunk meg részleteket.

Az elsősorban a hátrányos helyzetben lévő diákok pályaorientációját segítő projekt során különböző szakkörökön és kirándulásokon való részvételre, valamint a munkaerőpiacra történő kitekintésre nyílt illetve nyílik lehetőség. A tanulók munkahelyeket látogatnak meg, jártak már például a bíróságon és a tűzoltóságnál. Fontos az együttműködés az egyetemekkel; az iskola főleg a Szegedi Tudományegyetemmel áll kapcsolatban. Rendszeresen külsős előadók tartanak tájékoztatást a továbbtanulási tudnivalókról, a különböző tantárgyak és pontszámok viszonylatában várható esélyekről. A fiatalok nemcsak a konkrét tudományterületekkel kapcsolatban kapnak információt, hanem önismereti foglalkozásokon is közelebb kerülnek a számukra ideális hivatás kiválasztásához.

A projekt teljes időtartama alatt résztvevő 33 diákkal mentorok tartanak rendszeres kapcsolatot, akik többek között az önismeretet és a csapatmunkát is segítenek elsajátítani.
Ugyancsak emlékezetesek azok a kirándulások is, amelyeket ezek a gyerekek anyagilag aligha engedhetnének meg maguknak. Járhattak többek között az Operaházban, Etyeken a Korda Filmparkban, X-Faktor próbán, az EDUCATIO pályaválasztási kiállításon, közlekedési és hadtörténeti múzeumokban, az MTVA Látogatóközpontban és a Csodák Palotájában. A szakköri, a pályaválasztási és a kirándulási alkalmakba természetesen a gimnázium többi tanulója is bekapcsolódhatott.

A TÁMOP a pedagógusok számára is számos képzési és kapcsolatteremtési lehetőséget adott: 250 makói és térségi tanár részvételével 15 workshop zajlott, kiemelten a hálózatépítés – vagyis az iskolák közötti kapcsolat létrehozásának – jegyében. Bár az intézmények közötti együttműködés nem új keletű, hiszen eddig is jól funkcionált, ezek a műhelyek mindenképpen hasznos segítséget nyújthattak minden résztvevőnek. Ismert szakemberek is tartottak előadást, például Bagdy Emőke és Vekerdy Tamás pszichológusok, a projektet záró március végi alkalomra pedig Vámos Miklós író érkezik majd.

A JAG számára az is örvendetes fejlemény, hogy időközben akkreditált Tehetségpont lett az intézmény, amely azt jelenti, hogy sikerrel pályázott a különböző tehetségsegítő programokkal. A TÁMOP keretében megvásárolt számítógépeket, fényképezőgépeket és könyveket így ennek a szolgálatába is lehet állítani a szakköri, a fakultációs és a verseny előkészítő munka során.

Az iskola egyik további célja az intézményi szintű tanulásmódszertan tanulása-tanítása, szeretnék diákjaikat újszerű – elsősorban középiskolai – tanulási módszerekre megtanítani. Kiemelt terület még a közösségi szolgálat is, amelynek sokrétűségét mintegy 30 szervezet bevonása szavatolja. A diákok a lehetőségek feltérképezésével nemcsak a munkából és az önállóságból kapnak ízelítőt és tanulnivalót, hanem az emberi kapcsolatokból, az együttműködésből, a segítő attitűdből is. A közösségi szolgálat a későbbi pályaválasztásban és a helyes énkép kialakításában is támaszt nyújthat, hiszen ennek során mindenkiben kialakulhatnak a vonzó alternatívák: fizikai vagy szellemi, zárt vagy szabadtéri, társas vagy önálló, tárgyakkal vagy emberekkel végzett munka lesz a majdani eszményi hivatás…

A 120. esztendejét ünneplő gimnázium a névadójáról, a 110 éve született József Attiláról is méltóképpen igyekszik megemlékezni: az iskola minden diákjáról és dolgozójáról 1-1, összesen 500 fotó készült, amelyekből a költő portréját rakják össze a Költészet Napjára. Emellett József Attila verseihez kapcsolódó tematikus teremberendezések, a gyerekek által rajzolt versillusztrációkból létrehozott tárlat és a József Attila Városi Könyvtár és Múzeummal közös emlékkiállítás teszi különlegessé a jeles ünnepet.