Hírek

Elképesztő eredményt hozott a magyarcsanádi átvilágítás


Korom András – Magyarcsanád

Elképesztő szabálytalanságokat és számos tisztázatlan körülményt is találtak a magyarcsanádi önkormányzat 2012-2014. közötti működését vizsgáló szakértők, akik szerint mindezekért Guba István volt polgármester és a volt jegyző a felelősek. A feltárt szabálytalanságok miatt Farkas János polgármester a makói járási kormányhivatalhoz fordult.

A tavalyi helyhatósági választásokat követően kért fel külső szakértőket a magyarcsanádi önkormányzat, hogy azok vizsgálják meg a község 2012-2014 közötti működését. Tették ezt azért, hogy tisztázódjék, követett-e el szabálytalanságot az előző polgármester vezette testület, s hogy világossá váljon, a jelenlegi testületnek milyen örökölt problémákkal kell megbirkóznia.

Mint arról beszámoltunk tavaly az új képviselő-testület megalakulása után nem sokkal azzal szembesült, hogy Guba István előző polgármester idején 7 önkormányzati ingatlant egyszerűen nem kötöttek rá a szennyvízcsatorna hálózatra, s nem szerelték fel a konyha zsírszűrő berendezését.

Amiatt pedig, mert a régi öregek otthonából 200 ezer forint értékben tűntek el az öntöttvas radiátorok, illetve 1,7 millió forint leltárhiányra bukkantak az önkormányzati raktárban, már Farkas János jelenlegi polgármester tett feljelentést tavaly decemberben ismeretlen tettes ellen.

Az ellenőrzés során kiderült többek közt, hogy:
– ugyan a Guba István vezette magyarcsanádi önkormányzat volt az egyik alapítója (Királyhegyes és Kövegy mellett) a 2013. március 1-vel működő (idén januárban jogutód nélkül megszűnt) Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatalnak, de az ezzel kapcsolatos hivatalos megállapodás nem lelhető fel a magyarcsanádi községházán. Ahogy a közös hivatal működtetési költségének megoszlásáról sem találtak külön megállapodást. A közös hivatal működtetésével kapcsolatos elszámolásokat sem rendezték, így azokról a testület tárgyalni sem tudott.

– a községházán az iratok tárolása kaotikus volt, miután az irattározás rendjét a dolgozók nem ismerték, a munka végzése a szokásokon alapult. Ezért jelenleg nem-, vagy nehezen kereshetőek vissza az iratok, dokumentumok, ha egyáltalán vannak. Az irattári selejtezést hosszú évek óta nem végeztek.

– a képviselő-testületi anyagok nyilvántartása hiányában nem kereshetők vissza, hogy milyen ma is hatályos rendeleteket hozott az előző testület.

– gyakorlatilag nem működik a Magyarcsanádért Alapítvány, mely alapszabálya, dokumentumai, ülésezésének rendje, feladatának meghatározása, tagjainak összetételével kapcsolatban nem lelhetők fel dokumentumok a községházán.

–  az anyakönyvi iratok egy részét egy dobozban találták meg, a többit is csak mindenféle rendszerezés nélkül lelték fel.

– sok esetben a hivatali feladatellátás rossz minősége miatt elhúzódtak az önkormányzat peres eljárásai, melyek kimenetele az önkormányzat szempontjából hátrányos lehet. Csakhogy elmaradt emiatt a munkajogi felelősség megállapítása.

Guba István volt polgármester hivatali idejének utolsó két évét világították át.

– nem volt összhangban a helyi adók megállapításának, nyilvántartásának, kezelésének rendje az ehhez kapcsolódó helyi rendelettel. Szokásjogon biztosították a kedvezményeket, az adórendelet alkalmazhatósága során sok probléma vetődött fel, de ezeket hosszú időn keresztül sem oldották meg.

– óriási adóhátralék halmozódott fel. Végrehajtások azonban nem indultak.

– hátrányos volt az önkormányzat által az egyház fenntartásába átadott iskolával és óvodával kapcsolatos megállapodás, mely szerint az önkormányzat finanszírozza a normatívából nem fedezett kiadásokat, azonban ehhez nem készült olyan kimutatás, amely alátámasztaná a személyi és dologi kiadásokat biztosító szoros gazdálkodást. Persze az átadás-átvételkor leltár sem készült.

– de olyan ügyre is akadtak, amikor egy köztemetés költsége – a jogszabály ellenére – nem került hagyatéki teherként az elhunyttól származó örökségre, hanem az az örökös részletekben fizeti be az önkormányzat pénztárába.

– többszörös szabálytalanságra leltek a konyha nyílászárói cseréjének pályáztatásánál és annak kifizetésénél. Az előző testület a 6 milliós állami támogatással végzendő munkálatokról csak annak kitűzött befejezési határideje után döntött, egyetlen ajánlat alapján, bár a fellelt anyagban egy ennél olcsóbb, igaz a szerződéskötést követő napon kelt ajánlat is beérkezett. Az ellenőrök ezzel kapcsolatban felhívják a figyelmet a volt polgármester és a volt jegyző felelősségére.

– községházán 2014. első felében vezetett jelenléti ívekből pontosan nem derül ki az ott dolgozók rendes és rendkívüli munkaidejéről, ahogy az sem mikor voltak szabadságon, kaptak-e munkaidő-kedvezményt, s voltak-e igazolatlanul távol.

– az önkormányzat házipénztárában 7000 forint  úgynevezett idegen pénzt is találtak. Kiderült, hogy  ez az ügyfelektől a fénymásolások ellenértékeként gyűlt össze, s ebből akartak fénymásoló papírt vásárolni. Csakhogy a pénz átvételéről semmiféle bizonylatot nem tudtak felmutatni, a pénztáros minderre azt mondta, hogy ez eddig is gyakorlat volt a hivatalban.

– a magyarcsanádi képviselő-testület tavaly március 19-én arról hozott határozatot, hogy feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárításához rendkívüli támogatásra nyújt be 4,2 millió forintos igényt. Az ülés jegyzőkönyve szerint erre konkrét okként Guba István csak a saját polgármesteri fizetését tudta megnevezni.

Az ellenőrök megállapították, hogy “a korábbi vezetés munkavégzése során, munkamoráljukban sem a hatékonyságot, sem a precizitást, inkább a szakmai igényesség hiányát tapasztaltuk, ami kihatott a hivatal működésére is. A jegyző nem tett eleget a beosztásából eredő ellenőrzési kötelezettségének.”